Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB (01.02.2022)

Reunió Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB (01.02.2022)

Reunió Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB (01.02.2022)

T’informem que avui ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2021/22, on han estat presents d’una  banda,  els  representants  de  l’administració  de l’Àrea de  RRHH  i de Serveis Educatius i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats  han estat els següents :

  • Informació sobre l’accidentalitat  laboral del període octubre-desembre de 2021
Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període octubre-desembre de 2021, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals. S’observa que es repeteixen els accidents lleus amb baixa degut a xocs, cops i contencions i els accidents in itinere. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ens explica que en farà una valoració en la memòria anual i també en farà el seguiment. UGT proposa realitzar un taller informatiu i de sensibilització dirigit a centres a través dels coordinadors de riscos laborals.
  • Conveni de col·laboració amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
El cap de Recursos Humans ens informa que s’ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en l’àmbit de l’atenció psicològica i psiquiàtrica per al personal municipal adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona. Es tracta d’un programa d’atenció assistencial  per als/les treballadors/es municipals que necessitin aquesta ajuda.
Valorem molt positivament aquest servei ja que és una petició que, des de l’inici de la pandèmia, ha realitzat la part social per la càrrega de treball i el desgast psicològic provocat per haver de fer front a situacions caòtiques derivades de  la COVID-19 i que ha afectat a tot el personal de les escoles.
  • Situació actual dels plans de treball i de les instruccions en cas d’emergència durant el primer trimestre del curs 21-22 
Ens informen del lliurament dels Plans de treball i de la realització del simulacre d’emergència de forma teòrica aquest curs, que ha suposat: la realització de proves d’alarmes als centres, la revisió dels elements de seguretat del centre i el lliurament de la informació d’actuació en cas d’emergència als treballadors/es. S’ha fet recordatori a alguns centres que no ho havien lliurat i se’n farà el seguiment per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
En relació al seguiment dels Plans de treball, SPRL explica que trasllada la informació dels centres a l’àrea d’equipaments educatius.  A la reunió d’avui no ha assistit cap membre d’aquest departament i hem demanat la necessitat que assisteixin per a un correcte seguiment de les mesures de prevenció. Per aquest motiu UGT ha escrit a la Direcció de Recursos Corporatius del CEB per a reclamar l’assistència d’algun responsable d’aquest departament, així com d’algun membre representant de les direccions dels centres municipals.
  • Situació de les avaluacions de riscos laborals realitzades i/o pendents del 2021 
Aquests curs s’han realitzat diferents avaluacions de riscos de seguretat i psicosocial als centres municipals. S’ha realitzat l’avaluació de riscos de seguretat de l‘institut Ferran Tallada i  avaluacions de riscos psicosocials als instituts Lluïsa Cura, Castell de Sant Foix i Anna Gironella de Mundet, en presència de la part social.  Durant aquest curs es farà el seguiment d’aquests centres.
UGT ha demanat la realització de l’avaluació de riscos psicosocials a CEE Vil·la Joana i a la seu del CEB i l’avaluació de riscos de seguretat a l’institut Narcís Monturiol. S’ha sol·licitat que s’inclogui a la planificació d’aquest any, ja que és una demanda des de fa cursos.
  • Material de Seguretat / EPIS: 
El Servei de Prevenció informa que s’ha lliurat material de seguretat als centres d’acord amb la dotació del Departament d’Educació per al segon trimestre. Tornem a demanar la necessitat de dotar de mascaretes FFP2 a tots els treballadors, perquè ofereix una protecció molt més alta en cas de contacte amb positius i pel risc més alt que suposa l’exposició a la variant Òmicron i l‘elevat ritme que s’ha anat donant de contagis. També s’ha demanat que s’apliquin altres mesures de protecció per assegurar una adequada ventilació, mesures necessàries donat que aquesta situació continuarà durant un temps i és possible que es quedi.
No obstant, es recorda que, en el cas de necessitar o de no haver rebut el material o per qualsevol incidència relacionada amb la dotació de material, els centres poden comunicar-ho al correu d’Equipaments educatius: serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat
  • Altres informacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
Segueix vigent el permís per cura de fill/a menor en cas de confinament per realitzar teletreball i és aplicable al personal docent i PAE, homologats al personal del Departament d’Educació.
S’han realitzat durant el primer trimestre els exàmens mèdics de vigilància de la salut al personal de la seu del Consorci d’Educació de Barcelona i al personal dels CRP. Es preveu per aquest any  realitzar els exàmens de salut al Personal d’Administració i Serveis (categoria de subaltern/a).
Top