RESUM DE PERMISOS I LLICÈNCIES  (Docents) – Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció

RESUM DE PERMISOS I LLICÈNCIES  (Bressol) – Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció

RESUM DE PERMISOS I LLICÈNCIES  (Música) – Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció

RESUM DE PERMISOS I LLICÈNCIES  (PAE-PAS) – Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció

INSTRUCCIÓ DE REGULACIÓ DE PERMISOS I LLICÈNCIES (Ajuntament de Barcelona, març 21)

PERMIS DE PATERNITAT I LACTÀNCIA

REDUCCIÓ JORNADA DOCENTS MAJORS de 55 ANYS