Publicades les bases del concurs de direccions – Escola Bressol

    Ha sortit publicada a la gaseta la convocatòria i bases que han de regir el concurs de Director/a d'Escola Bressol. Resum dels terminis del Concurs de 75 llocs de treball de Director/a d’Escola Bressol de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB): Publicació a la Gaseta de les Bases del Concurs de Director/a d’Escoles Bressol:  20 de febrer Període de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a comptar a partir del dia

Conveni d’estudis UGT – UOC i altres descomptes

Conveni d'estudis UGT - UOC i altres descomptes UGT Serveis Públics Catalunya renova el conveni amb la UOC per tal d’oferir diversos descomptes als seus estudis. Disposeu de molts descomptes a ACTIC, postgraus, graus, idiomes, màster de professorat.... I també amb altres universitats.  Per tal de poder gaudir del descompte que ofereixen les universitats cal que ens enviïs un correu, indicant on vols cursar la formació per fer-te arribar el certificat corresponent. En el document adjunt

Reunió del Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (30.01.2024)

Reunió del Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (30.01.2024)   El 30 de gener, ha tingut lloc la segona reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del curs 2023/2024, amb l’assistència de representants dels diferents sindicats, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals  i d’altres àrees del Consorci d’Educació de Barcelona. Els diferents punts tractats a l’ordre del dia de la reunió són els següents: 1) Accidentalitat laboral del període octubre-desembre de

Convocatòria i bases del concurs de mèrits per seleccionar director/a de centres educatius municipals

Convocatòria i bases del concurs de mèrits per seleccionar director/a de centres educatius municipals T'informem que, amb data de 18.01.24, s’han publicat a la Gaseta Municipal la CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona (enllaç a la Gaseta). A la pàgina web del CEB està publicat el text

NOMENAMENT DE FUNCIONARI/A DE CARRERA – CATEGORIA SUBALTERN/A  (CONCURS DE MÈRITS AJUNTAMENT DE BARCELONA)

    NOMENAMENT DE FUNCIONARI/A DE CARRERA - CATEGORIA SUBALTERN/A  (CONCURS DE MÈRITS AJUNTAMENT DE BARCELONA) Us informem que  ha sortit publicat el decret d’alcaldia a la Gaseta Municipal amb el nomenament de funcionari/a de carrera de diverses categories de l’Ajuntament de Barcelona, entre les quals tenim la categoria de subaltern/a adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona. Queden moltes categories pendents encara. Esperem que en breu es faci efectiva la signatura del nomenament i es publiqui