Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió del Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (16.04.2024)

Reunió del Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (16.04.2024)

Reunió del Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (16.04.2024)

Avui, 16 d’abril, ha tingut lloc la tercera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2023/2024 on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, d’Equipaments Educatius, de les Direccions i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

● Planificació preventiva del 2024 del Servei de PRL del CEB

Ens comenten la planificació de l’activitat preventiva de les diferents àrees d’actuació del Servei de Prevenció de riscos laborals.
En l’àmbit de seguretat en el treball s’ha planificat i estan en realització les avaluacions de riscos de la Ginesta i l’Escola Arts La Industrial.
En l’especialitat d’Higiene, està prevista la realització d’un estudi específic d’exposició al taller de joieria de l’Escola Massana.

Es continua treballant en l’adaptació del protocol d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona per als treballadors i treballadores dels centres educatius i Seu Central del CEB, en fase d’esborrany i es consuarà amb la part social.

En l’especialitat de la psicosociologia aplicada es realitza l’assessorament a les Direccions i Àrees del Consorci d’Educació.

●  Informació d’actuacions en matèria de PRL

A petició d’UGT s’ha inclòs per ser tractat com a punt de l’ordre del dia la situació del CEE Vil·la Joana i que s’informi al CSSL del seguiment que s’està fent de les diferents condicions de treball que han exposat les treballadores i els treballadors d’aquest centre en un escrit (signat pel col·lectiu TEEE) i que ha fet arribar tant a l’àrea de recursos humans com a l’àrea de prevenció de riscos laborals i a la part social el passat mes de febrer.
UGT ha exposat aquesta situació a la Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, com a personal municipal que som, i se li ha fet arribat també l’escrit esmentat.

Per tot l’exposat s’ha demanat donar continuïtat al grup de treball que es va crear per donar   resposta a la sinistralitat per agressions que es produeixen en aquest centre  majoritàriament i al CEE La Ginesta.
En resposta a la nostra petició, des de l’àrea d’Equipaments Educatius ens han informat de les actuacions que s’estan portant a terme, en concret: un conjunt de reparacions de diferents materials trencats i la imminent substitució de les portes seguint un criteri de prioritzar espais amb el consens de la direcció del centre. La previsió de la realització d’aquests treballs és fins la primera setmana de maig.

UGT ha sol·licitat informació sobre les actuacions que s’estan realitzar en relació al proper trasllat del CFA Can Batlló. Ens informen desde l’àrea d’Equipaments Educatius que s’estan mantenint reunions amb la direcció del centre per estudiar la ubicació alternativa i està prevista la realització d’un estudi d’exposició a camps electromagnètics per a l’avaluació del risc.

● Accidentalitat laboral gener-febrer 2024

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període gener-febrer 2024, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu, deguts a caigudes o cops majoritàriament.
La part social ha incidit en la incidència dels accidents al CEE Vil·la Joana i CEE La Ginesta  per contenció d’alumnat el mes de gener, que ha estat significativa, 3 del 6 accidents ocorreguts.

● Campanya exàmens de salut any 2024

Properament s’iniciarà la campanya dels exàmens de salut a personal de la seu del Consorci d’Educació i ja s’han realitzat als centres de secundària.
Es recorda que la informació de la realització dels exàmens de salut la rebran els treballadors i treballadores a través de les direccions i que  són voluntaris i els resultats són confidencials.

●  Seguiment de les adaptacions de llocs de treball

Ens informen de la relació d’adaptacions de llocs de treball del període juliol 2023-desembre 2023. Els representants sindicals tornen a sol·licitar que es realitzi un seguiment de les adaptacions dels llocs de treball perquè sovint no es garantitza que les mesures preventives proposades es puguin aplicar completament.

● Torn obert de paraula

UGT ha sol·licitat el seguiment d’altres actuacions preventives d’alguns centres:
– Hem traslladat la informació sobre incidències en el funcionament del sistema de detecció i alarma de l’institut Anna Gironella de Mundet, així com també la necessitat de millorar el funcionament del sistema de comunicació d’emergència amb senyalització visual a l’EMAV.
– També hem informat d’incidències en la seguretat de les portes de vidre de diferents tallers a l’Escola Massana.
La part social s’han continuat fent aportacions per tal de millorar les condicions laborals i de seguretats de totes les treballadores i de tots els treballadors.

Top