Publicació de bases per FAS i ajuts d’estudis

Han sortit publicades les bases per a: 1️⃣ El Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023. 2️⃣ Ajuts per estudis de Llengües corresponents al curs acadèmic 2022-2023. 3️⃣ Ajuts per estudis de Grau, Postgrau i Doctorat corresponents al curs acadèmic 2022-2023. Com fer-ho? ➡️ Intranet/ Oficina d'atenció al personal / Ajuts

Calendari Fons d’Acció Social (FAS) 2023

Calendari FAS 2023 El Fons d'Acció Social (FAS) són els ajuts econòmics anuals que l'Ajuntament ens concedeix a la plantilla per cobrir part de les despeses de determinats conceptes com pròtesis oculars, auditives o ortopèdiques; per tractaments odontològics. Així, podem demanar ajuts per assumir les despeses derivades d'intoleràncies alimentàries, transtorns de l'aprenentatge, de la comunicació o del desenvolupament, entre d'altres. No deixeu passar el FAS 2023, és un dret de tota la

Publicació de la resolució final d’ajuts Fons d’Acció Social 2022 (FAS)

Us informem que  s'ha publicat a la intranet la resolució final  de la concessió d’ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 (FAS 2022). La relació d’ajuts aprovat i denegats, es publicarà en la intranet municipal en l’apartat específic del Fons d’Acció Social i mitjançant els mecanismes que estableixin els organismes autònoms que no disposin d’accés a la intranet. ON TROBAREM LA RESOLUCIÓ: Avui s'han publicat a la Gaseta Municipal les

Fons d’Acció Social 2022 (FAS)

S'obre el termini de presentació de sol·licituds pel Fons d'Acció Social 2022 (FAS) Us informem que s'ha publicat a la Gaseta Municipal les bases per a la concessió d’ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 (FAS 2022). El Fons d'Acció Social (FAS) són els ajuts econòmics anuals que l'Ajuntament ens concedeix a la plantilla per cobrir part de les despeses de determinats conceptes com pròtesis oculars, auditives o ortopèdiques;

FAS 2021 S’inicia el període per a presentar reclamacions

  FAS 2021 S'inicia el període per a presentar reclamacions   Calendari Del 17 setembre a 1 octubre: Presentació de reclamacions i esmenes si no estàs d'acord amb els resultats provisionals. Del 2 octubre a 2 novembre: Aprovació de les llistes definitives d'admesos i d'exclosos, així com l'import i la resolució i publicació de la convocatòria. Nòmina mes de novembre: Abonament de l'import.  

Resultats provisionals de sol·licituds aprovades i denegades del FAS 2021

Resultats provisionals de sol·licituds aprovades i denegades del FAS 2021   Us informem que ja s'ha publicat a la Intranet la llista provisional de sol·licituds admeses i denegades del Fons d'Acció Social (FAS 2021).   Termini de presentació d'al·legacions i documentació de sol·licituds denegades: del 16 al 30 de setembre del 2022 ambdós inclosos.  Consulta-ho a la Intranet: Intranet / Oficina d'Atenció al Personal / Ajuts / Llistes provisionals