Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Què podem fer davant les altes temperatures als centres educatius?

Què podem fer davant les altes temperatures als centres educatius?

Què podem fer davant les altes temperatures als centres educatius?

Davant de situacions d’onada de calor o d’altes temperatures, cal adoptar mesures amb l’objectiu d’aconseguir el benestar dels membres de la comunitat.

En el següent enllaç trobareu referència a les mesures d’actuació que estableix el Departament d’Educació davant d’onades de calor:

https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/parlem/mesures-onades-calor/

UGT recorda que existeix una normativa que regula la temperatura i es troba a l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril on s’especifica el següent:
La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17°C i 27 °C.  I, per tant, els centres educatius (a les aules) s’han de basar en aquesta normativa.
Recordem a les direccions dels centres educatius que davant aquesta emergència climàtica que s’està patint, els centres educatius han d’adoptar mesures  per afrontar els efectes que provoquen aquestes temperatures tan elevades.

QUÈ PODEM FER?

Si tot i les mesures adoptades i disponibles als centres no aconseguim les condicions òptimes per  garantir la seguretat i la salut de tot el col·lectiu caldria demanar la intervenció del servei d’Equipaments Educatius (serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat)  per a que valorin possibles mesures a adoptar en els centres  (com és la dotació de ventiladors, instal·lació de tendalls, elements d’ombra a espais exteriors, instal·lació d’aire condicionats, entre d’altres).

Per tant, recomanem fer un registre de les altes temperatures als centres i en cas de no complir-se les condicions de la normativa, comunicar-ho al servei d’Equipaments Educatius per a que en facin una valoració i es donin solucions tècniques per a reduir les temperatures.
Des d’UGT Educació CEB portem molt de temps reivindicant les altes temperatures i continuarem vetllant per el benestar i la seguretat i salut de la comunitat educativa.  
Top