Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió CEB – Places Procés d’Estabilització i Casos Adjudicacions de Personal Docent Municipal (28.07.2022)

Reunió CEB – Places Procés d’Estabilització i Casos Adjudicacions de Personal Docent Municipal (28.07.2022)

Reunió CEB – Places Procés d’Estabilització i Casos Adjudicacions de Personal Docent Municipal (28.07.2022)

Us informem que ahir, 28 de juliol, ha tingut lloc la reunió específica amb RRHH del Consorci d’Educació de Barcelona i els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT, per continuar parlant de les places del procés d’estabilització i els casos d’errades detectades en la publicació del llistat d’adjudicacions del personal docent municipal.

1. Dades del procés d’estabilització del personal docent: 
Tal com us vàrem informar anteriorment, des de RRHH se’ns va facilitar el nombre de places per categoria i especialitat i que hem anat tractant en dues reunions anteriors perquè no ens quadraven els números.
Iniciem la reunió repassant els casos pendents de verificació per part de RRHH de l’anterior reunió i que ens comenten: de la categoria d’Educador/a Educació Especial i Mestres (especialitat per especialitat).
UGT Educació torna a exposar de nou en aquesta reunió que la dada a partir de la qual s’ha fet el càlcul de tall per a comptabilitzar les places d’interinatge i saber per quina via opta el/la treballador/a i poder seguir avançant en el procés de verificació manual. Tant la resta de sindicats com RRHH manifesten el seu acord. Per tant podem dir que s’optaria per:
 • Via 1 – per concurs de mèrits: tenir un mínim de 2372 dies d’antiguitat
 • Via 2 – per concurs oposició reduïda: tenir un mínim de 1642 dies d’antiguitat
 • Via 3 – per concurs oposició normal
– Resulta complicat poder quadrar els números de les places perquè, la part social, treballem amb les dades de plantilles i el llistat de les adjudicacions. En haver-hi modificacions de la publicació del llistat definitiu d’adjudicacions del dia 22 de juliol, hem de tornar a fer el buidatge per especialitat i antiguitat perquè el del divendres 22 no serveix i hem de treballar amb el que es va publicar dilluns.
– Des d’UGT -i la part social- manifestem que és molt complex treballar així, ja no només per transparència sinó per poder avançar i que les reunions siguin més àgils per a tothom, a les dates que estem.
En aquesta reunió acabem de concretar i donar per verificades les places de la categoria de:
 • Personal Seu CEB
 • Subalterns
 • Auxiliars Administratius
 • Mestres
 • Tècnic/a Especialista Educació Especial
 • Tècnic/a Especialista Educació Infantil
 • Audioprotesista
 • TM Logopèdia
 • TM Fisioteràpia
 • Mestre/a Taller Arts Plàstiques i Disseny
 • Professor/a Arts Plàstiques i Disseny
– Després de més de 5 hores de reunió no ha sigut possible anar verificant les dades de Secundària, i pel seu volum i complexitat, se’ns emplaça a reprendre-ho al setembre.
– Des de RRHH CEB ens asseguren que s’ofertaran places de PT (en les especialitats establertes per la nova llei FP) però que l’antiguitat es comptarà indistintament si s’ha treballat de PT o PS.
– Ens informen també que serà RRHH CEB qui notifiqui al mes de setembre a les persones afectades pel procés d’estabilització quina antiguitat té reconeguda, a quina categoria / especialitat té i per quin procés pot anar. Així com també que hi haurà un període per a al·legacions i que tot aquest procés es durà a terme mitjançant el correu corporatiu xtec.
– Queden molts temes pendent, però abans de finalitzar i donar pas al segon punt de l’ordre del dia UGT Educació CEB demana per la promoció interna per als funcionaris de carrera de la categoria de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny que tenen la titulació i estan impartint com a Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny. Fa temps es va acordar que es portaria a terme, però va quedar aturat així com també la Comissió Tècnica de Massana, i ara amb la nova equiparació de PT a PS aquest col·lectiu no s’ha inclòs en la nova Llei. Demanem a l’administració que es doni resposta a aquest col·lectiu que porta temps esperant. Se’ns diu que es podrà fer quan es portin a terme els processos de concurs – oposició. Tornem a ser els únics que ho demanem, un cop més, però la resposta és que es farà més endavant. Aquest tema s’haurà de tractar en la comissió tècnica de Massana que esperem es pugui reprendre el primer trimestre del curs vinent.

2. Casos d’errades detectades en la publicació dels llistat d’adjudicacions del personal docent municipal:

– Es repassen els casos detectats i enviats per la part social on s’han detectades errades o moviments d’especialitat. Des de RRHH CEB ens argumenten que s’ha fet perquè la gent està apuntada en diverses borses / especialitats. Ens discutim per casos concrets i des de RRHH ens diuen que ja està tot tancat, que pensaran algun cas concret però avui mateix ens han comunicat que no es modificarà res. La part social hem reclamat que s’hauria d’haver avisat amb anterioritat a les persones la possibilitat de modificar les dades de les borses i com fer-ho.
– Per això, tornem a reclamar una normativa de borses de personal docent de l’Ajuntament i que portem temps reclamant. Tant la part social com l’administració estem d’acord en que és un tema urgent a treballar-hi. Demanem que es calendaritzi i es doni prioritat, però finalment no es concreta cap data.

Per ara dir-vos que estem treballant amb la major cura i responsabilitat que això implica, que ho continuarem fent el curs vinent. 

Top