Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (25.04.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (25.04.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (25.04.2023)

Avui, 25 d’abril, ha tingut lloc la tercera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2022/23 on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, de Serveis Educatius, de les Direccions i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

 Planificació preventiva del 2023 del Servei de PRL del CEB

  • Ens comenten la planificació de l’activitat preventiva de les diferents àrees d’actuació del Servei de Prevenció de riscos laborals. En l’àmbit de seguretat en el treball està planificat el seguiment de les avaluacions de riscos realitzades als següents centres: EMAV, Caterina Albert, Institut Narcís Monturiol, Pont del Dragó i Rubió i Tudurí. També hi ha planificades Avaluacions de riscos als CEE Vil·la Joana i La Ginesta
  • En l’especialitat de la psicosociologia aplicada se’n farà el seguiment als estudis psicosocials ja realitzats als centres d’educació especial municipals.
  • Ens informen que estan treballant en l’adaptació del protocol d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona per als treballadors i treballadores dels centres educatius i Seu Central del CEB. Hi ha prevista una  formació a treballadors per a la prevenció dels riscos  que abordi aquest protocol.
  • S’ha planificat la formació dels treballadors i treballadores en aspectes de prevenció de riscos laborals, en l’àmbit de la prevenció de riscos relacionats amb la veu i en primers auxilis, d’aquells centres que ho han sol·licitat.

Accidentalitat laboral  gener-març 2023

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període gener-març 2023, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots són de caràcter lleu, deguts a caigudes o cops majoritàriament.  

Accidentalitat centres d’educació especial

En relació a la demanda de la part social sobre la necessitat d’establir mesures preventives per a reduir els accidents per contencions en els centres d’educació especial, ens informen que es crearà un grup de treball per a la diagnosi dels accidents de treball degut a contencions en els centres d’educació especial i valoració de possibles mesures contextualitzades a cada centre. En aquest grup de treball es demana que la participació sigui de les direccions de tots els centres d’educació especial, d’un representant de l’àrea d’inclusiva del Consorci d’Educació i dels delegats/des de prevenció que formen part del Comitè de Seguretat i Salut

Campanya exàmens de salut any 2023

Properament s’iniciarà la campanya dels exàmens de salut a diferents col·lectius, concretament s’iniciarà amb instituts  de secundària i d’educació especial abans d’acabar aquest primer semestre i durant el segon semestre de l’any es realitzaran a personal del CEB i dels CRP. La informació de la realització dels exàmens la rebran els treballadors i treballadores a través de les direccions

Es recorda que els exàmens de salut són voluntaris i els resultats són confidencials

Seguiment de Plans de treball de l’activitat preventiva

UGT ha sol·licitat el seguiment de les actuacions en matèria de seguretat i salut als centres educatius on hi hagi la relació de riscos en matèria detectats i les mesures que s’han d’adoptar. El Servei de Prevenció ens informa que s’està treballant en un document per tal de compartir aquesta informació amb la part social i en pugui fer el seguiment

 Seguiment de Planificació preventiva  derivada d’avaluacions  psicosocials als centres educatius

La part social ha demanat informació sobre els seguiment de l’avaluació de riscos psicosocials realitzats i sol·licita que l’empresa ha de fer un requeriment a les direccions que no adoptin lles mesures que se’n deriven de dita avaluació.

 Seguiment de les adaptacions de llocs de treball

UGT ha sol·licitat la revisió del protocol d’adaptació  de llocs de treball,  per altra banda i que siguin d’aplicació les mesures que es contemplen en  el citat protocol d’adaptació i ésser informats de les actuacions que  se’n realitzen als centres.

Recordem que l’adaptació del lloc de treball consisteix en l’adopció de mesures preventives per a la protecció de determinats col·lectius de treballadors i treballadores per tal de donar compliment al que preveuen els articles 25 i 26 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i va dirigit a treballadors especialment sensibles i treballadores embarassades, sempre i quan els resultats de l’avaluació de riscos del lloc de treball reveli un risc per a la salut dels treballadors i treballadores o una possible repercussió sobre l’embaràs

 Actuacions per fer front a altes temperatures en centres educatius els propers mesos

La Drecció de Recursos Humans ens informa que s’ha realitzat un estudi per part de l’àrea d’equipaments educatius per tal d’abordar les mesures adoptar per tipologies de centres, però s’està a l’espera d’instruccions del Departament d’Educació en relació a les directrius tècniques. Aquest estudi contempla l’adopció de mesures tècniques com aïllament de cobertes , refugis climàtics i climatització de zones comunes en alguns centres on la ventilació natural creuada i la dotació de ventiladors, per les característiques d’ubicació i les característiques del centre,  no en redueixi el disconfort. Ens informen que s’estan atenent les demandes de les direccions per part d’equipaments educatius.

 

 Càrrega de treball de les coordinacions digitals als centres

Es tracta la necessitat d’abordar la situació excés de càrrega de treball de les coordinacions digitals dels centres educatius. Es comenta que el volum de feina d’aquestes coordinacions ha anat en augment amb la digitalització dels centres educatius. Se’ns ha traslladat aquest neguit a la part social i seria una qüestió necessària a tenir en compte en la dotació de recursos i plantilles de centres. La dotació horària per aquesta coordinació sovint és insuficient. Se’ns informa que el servei d’atenció al usuari del Departament d’Educació va desbordat per donar resposta a l’actual escenari de digitalització creixent que es va iniciar amb la pandèmia, fet que dificulta també la tasca de les coordinacions als centres.

 Dotació de cadires ergonòmiques al personal subaltern/a 

S’ha sol·licitat que hi ha personal subaltern que té pendent la substitució de les cadires ergonòmiques. Es recorda que cal sol·licitar la substitució o dotació de cadires per al lloc de treball de subaltern/a al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Top