Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Mesa Tècnica IMEB 24 de març 2022

Mesa Tècnica IMEB 24 de març 2022

Mesa Tècnica IMEB 24 de març 2022

 Resum dels diferents temes tractats.

Dades de seguiment per part de Bressol a la vaga 

  • 8 de març       7,28%
  • 15 de març     4,77%
  • 16 de març     1,55%
  • 17 de març     2,15%
  • 23 de març     1,43%

* Tan aviat tinguem les dades de la setmana vinent, també us les farem arribar.

Canvi horari de la persona complementària 
El departament d’infantil ens torna a exposar els motius redistributius (amb els recursos materials actuals que es disposen) responen les necessitats i dificultats actuals a les escoles bressols i segons els hi fan saber algunes direccions a través de la comissió a la qual pertanyen els diferents districtes. Justificant d’aquesta manera que hi ha més necessitat en la franja de 16 a 17 h que de 8 a 9 h.

Com ja els hi vam fer arribar en la passada reunió, UGT es manté en el descord, i més encara després d’obtenir els resultats de l’enquesta que ha respost més del 40% de la plantilla i en el que més del 62% heu respost que no.
També els hi expressem que el canvi d’horari es tracta d’un tema molt rellevant i que es tracta d’una modificació de conveni, i sols a la Mesa General podrà ser debatut.

La cap del Departament d’Infantil vol deixar en acta que “no fer aquest canvi d’horari, les escoles es perden una millora organitzativa”.

Com que no està d’acord la majoria de la part social (sindicats) amb d’aquest canvi, l’Administració haurà de reflexionar i valorar si vol continuar tirant cap endavant aquesta proposta i portar-la a Mesa General.

Calendari escolar per a partir del 2022-2023
Ara com ara, no està publicat el decret que marcaria aquest canvi, així que no serà fins aquell moment que es tractarà de manera real, però, per ara plantegem postures.
La proposta de l’IMEB en cas que aquest decret hagi d’estar portat a terme, és el següent.

Primer dia laboral del personal de bressol, el dia 1 de setembre. Disposar de 4 dies laborables per preparar el curs.
Primer dia d’infants a les escoles, 7 de setembre.
Els dies pendents que no hem gaudit al mes de setembre (1 dia de conveni + 2 dissabtes a recuperar) els tindríem com a lliures els dies 13, 14 i 15 de juliol del curs 2022-2023.
Per tant, l’últim dia de curs seria el 12 de juliol.
Per altra banda, les vacances de Nadal, s’iniciarien 1 dia abans.
*Cada any pot ser diferents segons festius de l’any.

Davant aquesta proposta i a partir de les vostres respostes a l’enquesta, tornem a reiterar-nos en què 4 dies per preparar el curs ÉS INSUFICIENT, i, per tant, hem demanat i continuarem demanant acabar el juliol sense infants. Fins a l’últim dia amb infants NO millorem res!
Ja tenim com a viscut la preparació en 4 dies de l’any passat.

Comentar-vos, que aquest tema també és un tema que s’ha de tractar a la mesa general i no en una tècnica de l’IMEB.

Top