QUOTES REDUÏDES 2024

Quotes Reduïda  10,15 €/mes

S’aplicarà als afiliats i afiliades els ingressos anuals bruts de les quals íntegres procedents de rendes de treball o de protecció per desocupació siguin iguals o inferiors en còmput anual a la quantitat de 14.000 €

Quotes Especials per a Jubilats  7,25 €/mes

S’aplicarà a les persones adscrites a la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP) els ingressos anuals bruts dels quals íntegres siguin superiors a la quantitat de 7.000 €

Quotes Especials per a Jubilats i Aturats  4,35 €/mes

S’aplicarà a les persones adscrites a la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP) els ingressos anuals bruts dels quals íntegres siguin inferiors a la quantitat de 7.000 € i als afiliats i afiliades que es troben en situació d’atur i manquin d’ingressos o prestacions).

Quota Especial per a estudiants <de 25 anys  1,00 €/mes

S’aplicarà a estudiants menors de 25 anys i que no tinguin cap mena d’ingressos.