PLA D’ACTUACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA Curs 2021- 2022

    Reunió CSSL 8 de setembre 2021 PLA D’ACTUACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA Curs 2021- 2022 Destaquem de les novetats i modificacions del Pla d'Actuació respecte al del curs 2020-2021 ● En la franja de 8 a 9 del matí (acollida), es mantindrà l’assignació d’una educador/a de suport per cada grup de convivència estable sempre que hi hagi 4 infants que requereixin el servei. En el cas que el nombre d’infants sigui inferior,

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB Avui a  la reunió  del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d'Educació de  Barcelona, on han estat presents d’una banda els representants de l'administració de l’àrea de RRHH i el  Servei  Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d'altra banda els/les delegats/des dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT. Els temes tractats han estat els següents: 1. Aprovació de l’acta anterior 2. Relació d’accidentabilitat laboral

Cinquena Reunió Grup Treball IMEB – 17maig 2021

Et volem informar dels temes que vam parlar a la reunió d’ahir 17 de maig amb l’IMEB. Després de moltes peticions a l’administració per a la continuïtat del dret a poder gaudir de la  compactació de la reducció de jornada en dies sencers. La resposta ha estat contundent, serà a extingir, és a dir, finalitzarà amb les persones que ja ho gaudeixen i que tenen fills/es d’entre 0-6 anys, i a partir

Reunió Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB (13.04.21)

Reunió Comitè de Seguretat i Salut Laboral CEB (13.04.21) Avui ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d'Educació de Barcelona, on han estat presents, d’una banda els representants de l'administració de l’àrea de RRHH i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) i, d'altra banda els/les delegats/des dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT. Els temes tractats han estat els següents:   Informació de la Planificació de l’activitat preventiva del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Ens informen de les actuacions a

Informació i Preguntes freqüents sobre la suspensió de la vacuna AstraZeneca

Informació i Preguntes freqüents sobre la suspensió de la vacuna AstraZeneca   Us informem que Salut ha anunciat que, seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad i en sintonia amb les decisions preses en el Consell Interterritorial de Salut, ha aturat, de manera momentània, la vacunació amb d’Oxford/AstraZeneca. La decisió durarà quinze dies a l’espera que l’Agència Europea de Medicaments  es pronunciï en relació amb un nombre indeterminat de trombosis registrades en els diferents països on s’administra la

Resum Reunió Grup de treball municipal i del Comitè d’Empresa del CEB

Resum Reunió Grup de treball municipal i del Comitè d’Empresa del CEB Reunits d'una part els representants de l'administració del Consorci d'Educació de Barcelona i, per una altra, els diferents sindicats representants d'educació conformant la part social, entre ells UGT. S'inicia la reunió seguint l'ordre del dia: 1.- Creació categoria Tècnic/a d’integració Social Es realitza la presentació per part de RRHH de l'Informe - proposta de la Direcció de Recursos Corporatius del Consorci d’Educació

MALESTAR SINDICAL EN LA MESA PARITÀRIA SOBRE EL PROCÉS VACUNACIÓ

MALESTAR SINDICAL EN EL SI DE LA MESA PARITÀRIA SOBRE EL PROCÉS DE VACUNACIÓ AL PERSONAL DE CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS   Des d’UGT Educació us informem del resum de la reunió extraordinària de la Mesa Paritària de la part social amb el Departament d’Educació sobre el procés de vacunació al personal dels centres públics. UGT fa una queixa formal -a l’inici de la reunió- pel fet que es comencés la campanya de

REUNIÓ CSSL IMEB 2/3/2021

REUNIÓ CSSL IMEB 2/3/2021 Avui hem mantingut una reunió del CSSL de l'IMEB on ens han fet traspàs de la incidència de la COVID tant als centres d'escoles bressol com als centres de Música. L'administració ha fet un reconeixement a la bona tasca i la responsabilitat de tot el personal tant docent com d'administració i serveis implicat. Les dades que ens traspassen són les següents: Resum de l’aplicació del Protocol de la gestió de casos Edu-Salut