Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Imminent aplicació de l’acord de reversió de retallades (personal docent)

Imminent aplicació de l’acord de reversió de retallades (personal docent)

Imminent aplicació de l’acord de reversió de retallades (personal docent)

Per fi, ha passat per Mesa Sectorial d’educació (tràmit previ de consulta i negociació) la normativa que permet implementar la recuperació dels drets laborals pactada per UGT i CCOO en l’acord del passat 25 de gener.

En els propers dies el Departament d’Educació publicarà la documentació que permetrà veure millores reals en els nostres horaris i en les nostres nòmines, sense renunciar a res però entenent que el personal docent mereix alguna cosa més que l’eterna postura sobreactuada del tot o res, que ens ha portat a la cua d’Espanya en quant als nostres drets laborals.

Quines són les millores?
1) ESTADIS

El primer estadi s’assolirà als 6 anys de serveis prestats.

A qui afecta?

A tot el personal funcionari de carrera, en pràctiques i personal interí, així com al personal docent en règim laboral que es trobi en actiu en qualsevol centre públic o serveis educatius depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Com t’afecta?

Si quan es publiqui oficialment la normativa (no et preocupis, t’ho farem saber!) ja hauries d’estar cobrant un estadi més (per tenir més de 6, 12 o 18 anys d’experiència docent), l’administració te’l reconeixerà d’ofici només tenint en compte la teva experiència laboral. A més, constarà la data d’assoliment de quan realment hauries d’haver assolit l’estadi (als 6, 12 o 18 anys). Això significa que aquesta serà la data que l’administració tindrà en compte a partir de la qual valorarà l’experiència i els mèrits necessaris per assolir l’estadi següent.

Quan cobraré?

El Departament d’Educació preveu que tothom que tingui dret ho cobrarà al novembre de 2024. Amb independència d’això, es cobrarà amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2024.
Què passa amb el deute generat pel pas de l’assoliment del primer estadi dels 6 als 9 anys?

L’acord signat per UGT i CCOO indica, literalment, que “No obstant la signatura d’aquest acord per la part social, aquesta no renuncia a la negociació de retorn de les quantitats no percebudes”.

Ara per ara, hem aconseguit aturar l’increment mensual generat per aquestes quantitats no percebudes i s’esmena, de manera immediata, una retallada històrica. A partir d’aquesta fita, negociarem la calendarització del retorn del deute pendent a la vegada que assegurem que tot el personal docent va cobrant, mes a mes, allò que li pertoca.

2) REDUCCIÓ DE 2 HORES LECTIVES SETMANALS AL CENTRE PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT QUE TINGUI 60 O MÉS ANYS I LA REDUCCIÓ DE 2 HORES COMPLEMENTÀRIES PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT QUE TINGUI ENTRE 55 I 59 ANYS A PARTIR DEL CURS 2024-2025: 

A qui afecta?
A tot el personal funcionari docent i laboral docent que tingui 55 o més anys, que estigui destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació i que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari.

Com t’afecta durant el curs 2024-2025?

– Si tens 60 anys o més complerts abans de l’1 de setembre de 2024: reducció de dues hores lectives setmanals per fer activitats d’una altra naturalesa (recollida i elaboració de material didàctic, preparació d’activitats, etc.). Aquestes activitats setmanals es detallaran a la normativa i s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer al centre.
Per exemple:
Cos de mestres amb un horari de treball a jornada completa: l’horari de permanència al centre serà de 28 hores setmanals.
-Cos de secundària amb un horari de treball a jornada completa: l’horari de permanència al centre serà de 22 hores setmanals.
-Mestres en Escoles d’Adults amb un horari de treball a jornada completa: l’horari de permanència al centre serà de 27 hores setmanals.
-Cos de secundària en Escoles d’Adults amb un horari de treball a jornada completa: l’horari de permanència al centre serà de 22 hores setmanals.

– Si tens entre 55 i 59 anys complerts abans de l’1 de setembre de 2024: reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa (recollida i elaboració de material didàctic, preparació d’activitats, etc.). Aquestes activitats setmanals es detallaran a la normativa i s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer al centre.
Per exemple:

– En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 7 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a ser-ne 5. Les altres activitats relacionades amb la docència passen a ser de 9h30min.
– En l’educació secundària, els ensenyaments d’idiomes i les escoles d’art, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 6 hores setmanals d’activitats complementàries d’horari fix de presència al centre, que passen a ser-ne 4. Les activitats no sotmeses a l’horari fix passen a ser de 8h.

– En l’educació d’adults, si es tracta de personal docent del cos de mestres, afecta les 7 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a ser-ne 5. Les altres activitats relacionades amb la docència passen a ser de 9h30min. També en l’educació d’adults, si es tracta de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 6 hores setmanals d’activitats complementàries d’horari fix de permanència al centre, que passen a ser-ne 4. Les activitats no sotmeses a l’horari fix passen a ser de 8h.

Aquesta reducció d’hores és compatible amb altres reduccions de jornada?

La reducció de dues hores no és compatible amb altres reduccions de jornada ni es pot assignar a qui tingui en el seu horari setmanal hores dedicades a funcions directives. Tanmateix, aquesta reducció d’hores sí que és compatible amb càrrecs de coordinació i de tutoria.

Com t’afecta a partir del curs 2025 – 2026?

Si tens 55 anys o més complerts abans de l’1 de setembre de 2025: reducció de dues hores lectives setmanals per fer activitats d’una altra naturalesa (recollida i elaboració de material didàctic, preparació d’activitats, etc.). Aquestes activitats setmanals es detallaran a la normativa i s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer al centre.

3) EQUIPARACIÓ SALARIAL AL PERSONAL DOCENT DEL COS DE PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I DEL COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A qui afecta?

S’estableix un complement transitori de 175,19€ mensuals bruts que garanteixi equiparació salarial del professorat del cos de professors tècnics de formació professional que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació, que inclogui les persones funcionàries de carrera, les persones funcionàries en pràctiques i les persones funcionàries interines, amb efectes de gener de 2024.
S’estableix un complement transitori de 175,19€ mensuals bruts que garanteixi equiparació salarial del professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, que inclogui les persones funcionàries de carrera, les persones funcionàries en pràctiques i les persones funcionàries interines, equiparable a les retribucions que percep el professorat del cos de professors d’arts plàstiques i disseny, amb efectes de gener de 2024.

Quan es cobrarà?

El Departament d’Educació preveu poder pagar els complements a partir de juliol de 2024, amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2024.

La UGT sabem que hi ha organitzacions que ja han desplegat la seva maquinària mediàtica per menysprear aquest acord, aconseguit després de les mobilitzacions del professorat de 2022 i de 2 anys d’intenses negociacions. També ho van fer amb la recuperació esglaonada de les pagues extres de 2013 i 2014- retingudes amb la crisi- , amb l’increment del 9,5% del sou signat per la UGT l’octubre de 2022 i amb tantes altres millores que valoren com “engrunes”, sense que ofereixin cap alternativa… Ni “engrunes”.

La UGT som un sindicat convençut que la lluita ha de ser l’eina per arribar a una negociació que permeti aconseguir millores reals pel professorat. Queixar-se i fer-se fotografies de cara als mitjans sense signar cap millora no ens fa avançar, ni al professorat ni a l’educació de Catalunya.

Amb el vostre suport continuem endavant!

Top