Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Segona reunió de seguiment de l’aplicació de l’acord de reversió de retallades

Segona reunió de seguiment de l’aplicació de l’acord de reversió de retallades

Segona reunió de seguiment de l’aplicació de l’acord de reversió de retallades

Avui, 24 de maig, ha tingut lloc la segona reunió de seguiment de l’aplicació de l’acord de reversió de retallades, signat per UGT i CCOO. Com recordareu, aquest acord preveu:
  • El retorn dels estadis de promoció docent als 6 anys.
  • La recuperació de la reducció de 2 hores lectives per a majors de 55 anys.
  • L’equiparació salarial al personal docent del cos de professorat tècnic de formació professional i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Respecte al retorn dels estadi de promoció docent als 6 anyses garanteix el seu cobrament durant l’any 2024 amb efectes 1 de gener de 2024. UGT estem fent arribar al Departament totes aquelles casuístiques que es poden produir i que ens esteu comunicant per tal de garantir la correcta implementació de l’acord. En aquest sentit, continua tenint validesa la infografia que ja us vam fer arribar pocs dies després de signar l’acord i que trobareu a continuació. Evidentment, UGT es compromet a seguir negociant el reconeixement del deute generat a causa dels estadis, a la vegada que posa de manifest que aquest deute, gràcies a l’acord signat, ha deixat de créixer.
Respecte a la recuperació de la reducció de 2 hores lectives per a majors de 55 anys, recordeu que el text de l’acord diu textualment:
Curs 2024 – 2025. Reducció de 2 hores lectives als docents majors de 60 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.
Curs 2025 – 2026. Reducció de 2 hores lectives als docents majors de 55 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.”
El Departament d’educació garanteix que serà aplicable a partir de l’1 de setembre de 2024 i que en breu comunicarà la manera de demanar aquesta reducció. Ara per ara, estem treballant per tal garantir que aquestes hores de reducció s’hagin de fer fora del centre educatiu, durant l’horari no fix. En aquest sentit, pressionem per tal que es canviï el redactat dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres (DOIGC) i que el nou text no estigui subjecte a interpretacions diferents.
A més a més, continuem pressionant per tal de que les hores de reducció lectives siguin compatibles amb les hores de reducció per càrrec.Respecte a l’equiparació salarial, el Departament ens comunica que ja té identificades totes les persones que reuneixen els requisits per cobrar el complement i, previsiblement, el cobraran durant el mes de juliol amb efectes 1 de gener de 2024.

Top