Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > SITUACIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ MUNICIPAL

SITUACIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ MUNICIPAL

SITUACIÓ PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ MUNICIPAL

Comencem l’any amb energia, amb ganes d’anar avançant i veure la llum al final d’aquest procés d’estabilització. Us informem del que ens han transmès des de recursos humans.
  • Concurs de mèrits: està pendent que es porti a terme la signatura del nomenament. La previsió -i tot apunta- que es faci en data de dilluns 22 de gener o bé, també podria haver-hi una segona tongada que es faci a data 1 de febrer. Donat que són moltes categories i que s’està portant a terme des de l’Ajuntament de Barcelona, tot és una previsió, amb probabilitat que així sigui. Però també volem expressar-vos que potser, per altres qüestions, no es porti a terme amb exactitud. Ens consta que tot l’equip de l’àrea de Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona hi està treballant i, després de la parada per vacances de Nadal, s’ha reprès tots els processos que estan en marxa.
  • Concurs oposició simple / reduïda : com acabem de comentar, s’ha tornat a activar tot i esperem que aviat es pugui reunir el tribunal, qui ha de revisar les al·legacions i per tant, a posteriori tenir la publicació amb la correcció efectuada. Com s’indica a les bases, es publicarà el llistat amb la nota ja contemplant la modificació produïda en cas que s’acceptin al·legacions i s’anul·lin preguntes. No hi ha data concreta però esperem  donar més notícies el més aviat possible.
 
Només per a UGT CEB
  • Concurs oposició: estem pendents que des de RRHH CEB ens facin arribar l’esborrany de les bases que han de regir la convocatòria de la via 3. Un cop estiguin aprovades es podrà anar concretant amb major claredat el calendari de l’execució del procés.
  • Temari professorat Grau Massana: estem esperant la proposta per part de RRHH CEB.

A més a més, segueix havent-hi molts més temes pendents:

  • Integració del Professorat Tècnic FP al cos de secundària (integració PT a PS)
  • La posada en marxa JA de la Comissió tècnica del PAE. ÉS URGENT I VOLEM UNA DATA JA! Des de la signatura del conveni anterior (25.02.2019) que ho portem reclamant!!!! I passa el mateix amb la Comissió tècnica de Massana.
  • VOLEM UNA CALENDARITZACIÓ de reunions per una normativa borses docents municipals. NO MÉS INTRUSISME.
  • Reconeixement dels estadis al personal docent municipal que passa a la Generalitat i no se li reconeix.
  • Entre d’altres qüestions / temes.
Top