Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Documents d’Organització i Gestió dels Centres: Curs 2023-2024

Documents d’Organització i Gestió dels Centres: Curs 2023-2024

Documents d’Organització i Gestió dels Centres : Curs 2023-2024

Proje​cte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació del centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf *​
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf* Actuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults .pdf
Cultura digital del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Organització del temps escolar.pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf* Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Innovació pedagògica .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Personal docent ​.pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal docent  .p​df
Participació de la comunitat educativa .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals .pdf
Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf Propietat intel·lectual .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals .pdf
Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf*
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf* Transparència i accés a la informació pública .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
​Servei d’assessorament en la formació

professional i reconeixement acadèmic dels

aprenentatges assolits mitjançant

l’experiència laboral o en activitats socials

.pdf

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf
Top