Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Acord Criteris Aplicació per al cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE

Acord Criteris Aplicació per al cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE

Acord dels criteris d’aplicació per al cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE

El 25 de març de 2023, en el marc de la Mesa general de l’Ajuntament de Barcelona, vam signar per part d’UGT i CCOO el document d’Acord dels criteris d’aplicació per al cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE adscrit a centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.

Com a punts importants volem destacar que UGT va demanar a RRHH i es va concedir:

  • Que s’incorporés en la borsa del temps els dies de premi d’antiguitat per compliment de triennis tant per a Docents com per al PAE.
  • Que s’apliqués aquest acord amb caràcter retroactiu a totes les persones que encara estan gaudint  del cessament, oferint la possibilitat d’allargar el temps de cessament amb tots aquest dies de més que hem aconseguit (en alguns casos pot arribar a dos mesos més).
  • Que tots el càrrecs quedin consolidats en el cessament progressiu com a CPT, complement que s’afegirà a les nòmines durant aquest període.
  • En el àmbit del teletreball, des d’UGT vam demanar que s’apliqués dintre de les hores no lectives de presència al centre per a majors de 60 anys, però finalment per necessitats del servei (guàrdies) i feta la consulta de rrhh a les direccions dels centres, van accedir a posar-les dintre del bloc de les 6 hores de horari no fix al centre (Claustre, reunions d’avaluació, reunió amb famílies, etc..).
Des d’UGT estem satisfets amb el que hem aconseguit amb aquest acord, que incrementa els dies de cessament per a totes les categories d’educació, i consolida el salari amb tots els conceptes.
ACORD CRITERIS APLICACIÓ CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT DOCENT – PAS I PAE
Top