Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (23.05.2023) – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (23.05.2023) – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (23.05.2023)

Avui, 23 de maig, ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, de Serveis Educatius i de Manteniment, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), un membre representant de les direccions i, d’altra banda, els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.
L’únic punt de l’ordre del dia ha estat explicar el Programa de confort ambiental dels centres educatius públics de Barcelona.
Des de l’àrea de d’equipaments educatius han informat de les actuacions a dur a terme per les altes temperatures als centres educatius públics per a l’estiu del 2023.
 • Programa de confort ambiental dels centres educatius de Barcelona
Ens presenten aquesta programa de confort ambiental (PCA) que s’emmarca dins de l’estructura del Pla d’eficiència energètica dels centres educatius de Barcelona (PEE).
Ens expliquen la classificació dels centres segons uns nivells establerts (tenint en compte característiques tècniques i físiques dels centres i les condicions ambientals exteriors) en funció de l’impacte que poden tenir per les altes temperatures que preveuen aquest estiu. I també que els tècnics del Serveis d’Equipaments educatius estan visitant els centres per establir mesures específiques en funció d’aquest nivell.

Classificació dels centres:

 1. Centres de màxim impatcte
 2. Centres d’alt impacte
 3. Centres de màxim impacte
 4. Centres d’alt impacte
 5. Centres d’impacte moderat
 6. Centres de baix impacte
 7. Centres sense impacte
Ens informen que s’actuarà seguint un procés d’intervenció seqüencial en quatre nivells complementaris:
 1. Mesures mitigadores bàsiques. Gestió correcta de l’equipament: campanya de ventilació nocturna, 
proteccions solars, tendals umbracle, instal·lació de fonts i punts d’aigua.
 2. Sistemes passius. Instal·lació de vinils, proteccions solars, ventilació creuada natural, renovació de fusteries exteriors i envidrats, aïllament tèrmic en cobertes, en façanes, etc. i també dels refugis climàtics als patis.
 3. Sistemes actius de baix impacte (BI). Instal·lació de ventiladors portàtils (672 instal·lats el 2022), ventiladors de sostre, sistemes de renovació forçada d’aire, climatització d’espais comuns específics, etc.
 4. Sistemes actius renovables i domotitzats (ACS). Instal·lacions integrals de condicionament natural de l’aire (fred i/o calor) amb energies renovables (plaques fotovoltaiques) i amb intensitat progressiva i regulada (sensorització i telecontrol) per als edificis educatius.
Des d’UGT demanem per les actuacions que es duran a terme, en concret, en els centres educatius municipals. Ens informen que la concreció de les actuacions es publicaran en breu a la pàgina web del Consorci i es preveu que al mes de setembre ja s’hagi realitzat el programa d’actuacions a tots els centres de la ciutat.
És important que les direccions contacti amb el Servei d’Equipaments Educatius en cas de no haver rebut la visita del tècnic. Hem demanat que s’informi de la Guia d’Actuació del Dept.Educació a tots els centres educatius municipals.
Programa de confort ambiental dels centres educatius públics de Barcelona
Top