Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Concurs de mèrits per seleccionar el/la director/a de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona

Concurs de mèrits per seleccionar el/la director/a de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona

Concurs de mèrits per seleccionar el/la director/a de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona

 

Us informem que avui s’ha publicat a la Gaseta Municipal la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i on és previst que resti vacant aquest càrrec amb data 30 de juny de 2023 (enllaç a la Gaseta Municipal).

 Presentació de sol·licituds i documentació

 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció és des del dia 1 de febrer fins el 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
 La no-presentació del projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.
 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, en el seu cas, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a l’Àrea de Recursos Humans i Organització i es presentaran:
  • telemàticament mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació   Destinatari:  Lourdes Giménez Jarne
Organisme: Departament d’Educació   Visualitzador: Miguel Pérez González

 Centres docents municipals en què a partir de l’1 de juliol de 2022 queda vacant el càrrec de director/a:

Centres d’educació infantil i primària
08031869 Escola Bàrkeno
08031876 Escola Patronat Domènech

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08031887 Institut Lluïsa Cura
08031889 Institut Narcís Monturiol
08031897 Escola Massana

Centres de formació de persones adultes
08031899 CFA Can Batlló 

GASETA MUNICIPAL

Top