Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Comunicat Jubilació

Comunicat Jubilació

Comunicat Jubilació

Recordar-vos un tema sempre vigent i d’interès per a totes aquelles treballadores que tinguin pensat jubilar-se properament

Qui es pot jubilar durant el proper any 2023 cobrant el 100%?

Totes aquelles persones nascudes entre 1957 (amb 37 anys i 6 mesos treballats) i 1958 (amb 37 i 9 mesos treballats) que compleixin 65 anys, es podran jubilar cobrant el 100%. El període de còmput de pensió són els darrers 25 anys.

A continuació ho detallem de forma clara:

ANY DE NAIXEMENT

ANY EN EL QUÈ ES COMPLEIX ELS 65 ANYS

CARRERA LABORAL COMPLETA

PERÍODE DE CÒMPUT PER A LA PENSIÓ

1957

2022

37 anys i 6 mesos

25 anys

1958

2023

37 anys i 9 mesos

25 anys

1959

2024

38 anys i 0 mesos

25 anys

1960

2025

38 anys i 3 mesos

25 anys

1961

2026

38 anys i 3 mesos

25 anys

1962

2027

38 anys i 6 mesos

25 anys

Si no s’entra dintre d’aquests paràmetres no es podrà cobrar la jubilació al 100%. Per tant, només fins al 2027 les persones amb els corresponents anys cotitzats es podran jubilar amb 65 anys. A partir d’aquest any de tall les persones que no tinguin els 38 anys i 6 mesos es jubilaran als 67 anys.

Com fer-ho per obtenir un cessament progressiu i necessari de l’activitat?

Des d’UGT defensem la necessitat de poder cessar l’activitat laboral en edats avançades, i amb molta més necessitat en el nostre sector, les escoles bressol.

Per això, vàrem pactar i establir un model de cessament progressiu de l’activitat: el banc del temps. Ens permet acumular un màxim de 2 anys i gaudir del temps estalviat els 4 anys anteriors a la data de jubilació, de manera intermitent o consecutiva.

L’administració amb la signatura de l’acord va fer-nos una aportació inicial per les  treballadores amb més anys d’antiguitat:

Antiguitat Ajuntament

Dies de bonificació

5

2

10

6

15

12

20

20

25

30

30

42

35

56

40

72

Per tant aquesta opció, ens permet gaudir d’aquests dies acumulats previs a la jubilació, cotitzant com a treballadors/es en actiu però gaudint-los des de casa.

BANC DEL TEMPS

En el cas de les escoles bressol la bonificació supletòria a partir de la data de vigència de l’acord, serà d’un dia cada any i dos dies addicionals al complir un quinquenni complert d’antiguitat, (un total de 7 dies) sempre que s’hagi complert en situació de servei actiu efectiu de l’1 de gener al 31 de desembre de cada any.

Tots aquells dies que no s’hagin gaudit (indisposats, venciment de trienni, antiguitat) es guarden al banc del temps i es doblen al acabar l’any. Es compten sempre com a dies laborals.

De la mateixa manera, hi ha l’opció de renunciar a una part econòmica dels premis d’antiguitat i convertir-la en temps.

Jubilar-se abans d’hora

Comporta una pèrdua de diners (excepte per a aquells que sofreixen una discapacitat que superi el 45% sempre i quan l’equip de valoració de la seguretat social ho consideri oportú).

Cada mes que s’avança, resten un percentatge del total de la pensió que ens correspondria si ho féssim a l’edat establerta per llei. Cal tenir en compte que aquesta retallada es manté tota la jubilació.

Jubilació parcial per al personal funcionari: des de la ugt celebrem que el TREBEP ens obri la porta a introduir la jubilació parcial per al personal funcionari de carrera i hem demanat com es pot aplicar a l’Ajuntament. Tal com anem negociant us anirem informant.

Requisits bàsics:

  • Tenir complerta una edat que sigui inferior en 2 anys, com a màxim, a l’edat exigida.

  • Acreditar un període mínim efectiva de 35 anys.

No obstant, com cada cas és únic i la Seguretat Social té totes les dades laborals vostres (fills/es, jornades laborals, excedències, etc). Us hi podeu adreçar  per tenir una informació personalitzada a:

Telèfon: 901 16 65 65

Web: www.seg-social.es

També podeu fer una simulació de la prestació de jubilació a: sede.seg-social.gob.es

Top