Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > LA UGT DE CATALUNYA EXIGEIX UN PLA URGENT D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES ESCOLES

LA UGT DE CATALUNYA EXIGEIX UN PLA URGENT D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES ESCOLES

LA UGT DE CATALUNYA EXIGEIX UN PLA URGENT D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A LES ESCOLES

Aquestes primeres setmanes d’inici del curs escolar, les temperatures s’enfilaven a les aules. Si bé l’Annex III del RD 486/1997 estableix que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 °C”, és evident que no s’està complint ja que en els darrers dies, en moltes ocasions, s’han arribat als 30° i en alguns casos fins als 40°.

Aquestes temperatures suposen un perill evident pel benestar i la salut de l’alumnat i també pel personal que treballa als centres educatius. Si bé és cert que temps enrere es podien atribuir aquests episodis a situacions d’excepcionalitat, ara és el canvi climàtic que està provocant que tant a finals de juny com a principis de setembre, les temperatures comencin a fer inviable l’activitat docent a les aules.

Els edificis escolars estan adaptats, en la seva gran majoria, per a la franja baixa de temperatures a l’hivern. Malauradament, però, l’Administració no ha previst -malgrat les evidències dels darrers cursos-, un pla d’adaptació a aquesta nova situació. És l’administració pública qui té la responsabilitat de garantir que tots els centres del servei públic educatiu gaudeixen de les condicions idònies per al desenvolupament de la tasca docent als centres, també pel que fa a les temperatures.

És per tot això que, la UGT de Catalunya, exigeix al govern mesures urgents a curt i mitjà termini que permetin situar les temperatures als centres educatius dins de les franges que determina el RD 486/1997 i el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis), és a dir d’entre 23 i 25 graus a l’estiu i entre 21 i 23 graus a l’hivern. Aquestes mesures haurien de preveure també l’adaptació al canvi climàtic en altres espais educatius fora de les aules com ara els patis, amb refugis climàtics que permetin dur a terme les activitats habituals sense risc per a la salut per als seus participants.

Top