Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > L’administració accepta tenir doble categoria a les escoles Bressol

L’administració accepta tenir doble categoria a les escoles Bressol

Us informem que la setmana passada vam tenir una reunió on l’administració ens van donar la resposta a la proposta de mantenir les dues categories que li van presentar UGT i CGT.

L’administració accepta tenir doble categoria! Després de la demanda reiterada des del 2019, de no perdre la categoria A2, quan va sorgir la problemàtica de com solucionar el conflicte de les dues titulacions del col·lectiu celebrem que l’administració hagi acceptat la proposta.

La UGT hem estat analitzant acuradament la proposta, ja que, l’administració ens acceptava la doble categoria  (B i A2) per al personal de les escoles bressol, però s’havien de revisar els salaris fent un estudi en el temps per veure com afectaria.

La proposta que ens presenta l’administració té unes diferències de funcions, s’han de deixar escrit, pel fet que hem de tenir dues fitxes de lloc de treball diferenciades per poder fer efectives 2 categories, però a la pràctica continuarem fent com hem fet fins ara totes les funcions, el mateix tant tècniques com mestres. Us les detallem només les dues petites diferències (en color groc):

Funcions Mestre Escola Bressol (Categoria A2)
  • Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció del treball d’equip, I REDACTAR i implementar el projecte educatiu del centre.
  • Tutoritzar l’alumnat de pràctiques d’alumnes d’FP i de la Universitat.
Funcions Educadora Escola Bressol (Categoria B)
  • Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció del treball d’equip i en la implementació del projecte educatiu del centre.
  • Tutoritzar l’alumnat de pràctiques d’alumnes d’FP.
L’administració donava l’opció de reordenar totes les treballadores a la categoria que els hi toques per titulació,  que les funcionàries migressin de l’actual categoria A2 Educador/a Bressol a B Educadora de Bressol i A2 Mestre de Bressol segons la titulació. La UGT hem traslladat a l’administració que el personal que va adquirir la categoria A2 a través d’oposicions es quedi a extingir com A2 tingui la titulació que tinguin.

SALARI

Del salari la proposta que ens donen és mantenir l’equiparació salarial mensual de l’A2 i B. Us adjuntem dues:

Nòmina A2

Nòmina B

La diferència seria a través dels triennis que es compensaria per les pagues de desembre i juny que estan menys retallades (ho diu la llei) a la categoria B, com són retribucions bàsiques per llei no es poden modificar. Aquí us posem una progressió econòmica de com quedaria les retribucions en el temps:

Comparativa
A2/B
A2 B
Net Mes Brut Anual Net Mes Brut Anual
10 Triennis 1.945,00 € 38.705,00 € 1.911,00 € 38.390,00 €
5 Triennis 1.821,00 € 35.894,00 € 1.802,00 € 35.878,00 €
1 Trienni 1.671,00 € 32.602,00 € 1.665,00 € 32.825,00 €
0 Triennis 1.620,00 € 31.478,00 € 1.617,00 € 31.761,00 €

Com podeu apreciar al brut mensual hi ha una petita diferència que es compensa pel brut anual que és major, i al 5è trienni (15 anys) la diferència estaria a favor de l’A2 tan mensual com anualment, seria en aquest moment que hauríem de revisar els salaris.

Divendres tenim reunió on l’administració ens demanarà si acceptem la doble categoria o no, l’administració ens diu que hem d’avançar per entrar als “tempos” de la llei de consolidació (concurs de mèrits i opo fàcil).

Top