Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CONSORCI D’EDUCACIÓ BARCELONA (15.07.22)

REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CONSORCI D’EDUCACIÓ BARCELONA (15.07.22)

REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CONSORCI D’EDUCACIÓ BARCELONA

En data d’avui, 15 de juliol, ha tingut lloc la reunió de la Mesa General específica del Consorci d’Educació de Barcelona on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH,  les persones representants de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona i, d’altra banda, els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.  Amb l’únic punt a l’ordre del dia: Instrucció del cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE adscrit a centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’administració ha modificat el document esborrany atenent a les peticions dels sindicats en els següents punts:

Cessament progressiu de l’activitat docent:

  1. Concepte (regulació del teletreball al personal a partir de 60 anys): es concedeix el teletreball en les hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix. Per una banda donem el vist-i-plau a aquesta nova regulació però, des d’UGT Educació CEB tornem a reclamar també la proposta feta en anteriors reunions on demanàvem que s’apliqués el teletreball en les hores complementàries d’horari fix.
  2. L’administració ha acceptat la proposta d’UGT Educació CEB d’incloure en els criteris d’aplicació el cobrament dels càrrecs unipersonals i de coordinació del personal docent, és a dir, conservar el salari amb els complements retributius que tinguin els professionals en el moment previ a accedir al gaudiment del cessament.
  3. Des d’UGT Educació CEB tornem a demanar la compensació del no gaudiment dels 9 mesos del cessament progressiu en els casos d’incapacitat permanent i defunció, donat que aquesta compensació es deriva de la no aplicació de l’increment retributiu (per motius d’homologació salarial al Dept.Educació) que ha tingut tot el personal de l’Ajuntament de Barcelona.

Cessament progressiu de l’activitat PAE:

  1. Pel col·lectiu PAE s’ha demanat que puguin gaudir, de la mateixa manera que el PAS, dels dies addicionals personals  per compliment de triennis i, d’aquesta manera, poder sumar més dies al banc del temps (cessament progressiu de l’activitat).
Des d’UGT Educació CEB hem recordat a l’administració que resta pendent encara la convocatòria de la mesa tècnica del PAE, que és on s’ha de revisar les seves condicions laborals i no s’ha fet. Seria important que es concedís aquesta petició dels dies de triennis, donat que estem treballant la instrucció que regula el cessament progressiu que afecta a tots els col·lectius d’educació, entre ells el PAE.
L’administració ha de valorar les propostes fetes per la part social i ens ha emplaçat a una propera reunió (sense concretar data).

UGT Educació CEB va demanar que s’inclogués en l’ordre del dia:

  • Concurs de mobilitat del personal subaltern/a
  • Calendari del personal PAS Curs 22-23
  • Calendari matriculació FP

Tot i que no s’ha inclòs en l’ordre del dia l’administració ha donat resposta:

  • Ens informen que està previst que entre avui i dilluns es publiqui a la intranet la resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria de subaltern/a. Un cop finalitzat aquest procés es podrà procedir a les adjudicacions de les “resultes” de les vacants.
  • UGT Educació CEB reclama com es compensarà al personal PAS la modificació del calendari i avançament del curs lectiu, amb la conseqüent reducció de la jornada intensiva. L’administració respon que tenen també un dia més de lliure disposició com el personal docent. UGT insisteix que es compensin d’alguna manera, i els hi recordem que no entra en les funcions del personal subaltern la vigilància / responsabilitat de les activitats de les extraescolars que es portaran a terme de 15:30 a 16:30h. No entenem perquè l’administració argumenta que s’ha d’ajustar la jornada laboral de setembre a la prestació del servei (tal i com s’estipula a l’Annex CEB / conveni), quan no hi ha activitat lectiva de tarda, igual que en el moment de fer la jornada intensiva continuada al mes de juny i juliol. Argumentem que aquest personal es quedarà al centre (en el cas dels centres de primària) mentre els docents fan intensiva fins al 30 de setembre. L’administració no ha estat massa receptiva a aportar cap solució.
  • UGT Educació CEB hem plantejat a l’administració la possibilitat de valorar unificar la gestió de matrícules d’FP dels centres educatius municipals en una única oficina, depenent de l’Ajuntament, i d’aquesta manera alliberar als centres de tenir que obrir la segona quinzena de juliol amb la despesa que suposa en quant a recursos públics. No podem estar supeditats a les decisions arbitràries del Departament d’Educació que modifiquin les condicions laborals del nostre personal municipal, a final de curs i pendents de modificacions d’última hora, vulnerant els drets dels treballadors municipals.

L’administració ens presenta una proposta de modificació de l’Art.2b de l’Annex CEB en relació a la jornada, horaris i calendari per al PAS dels centres educatius de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny. Des de la part social manifestem que és un tema que no és urgent, donat que entrem en període de vacances i que s’ha de consultar amb la part implicada i que, per tant, els emplacem a tractar-ho al mes de setembre.

Per acabar, el cap de RRHH CEB, Ivan Curto, ens confirma que ens convocarà per tractar els casos on hi hagut conflictes o errades detectades en les adjudicacions provisionals del personal docent el proper dijous 21 de juliol, en resposta a la petició feta per UGT Educació CEB. Demanem també poder agilitzar els números d’oferta pública per categoria i especialitat, donat que no ens quadren amb els presentats per l’administració i perquè és urgent poder informar ja al personal municipal.

Top