Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (5.07.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (5.07.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (5.07.2022)

Avui, 5 de juliol, ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2021/2022 on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH,  dels Serveis Educatius i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

Relació d’accidentalitat laboral del període abril-maig 2022

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període abril-maig 2022, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu.
Es torna a reivindicar la necessitat d’establir mesures preventives per a reduir els accidents per contencions en alguns centres d’educació especial, incidint en la necessitat de recursos personals per a poder fer front a les necessitats organitzatives d’aquests centres.

Adaptacions del lloc de treball (Article 25) en el curs 21-22

Se’ns ha informat dels casos d’adaptació del lloc de treball que s’han donat aquest curs.
Es comenten els diferents casos i s’informa que aquest curs s’han realitzat dues reincorporacions progresssives després d’una malaltia de llarga durada.
Es recorda que es pot realitzar la sol·licitud de reincorporació progressiva al lloc de treball en aquells casos d’haver passat malalties greus de llarga durada. El procediment a seguir és fer aquesta sol·licitud al Servei de Prevenció de Riscos Laborals  via  email (rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat ) i  se’n fa la valoració per part del metge/ssa del treball.

Situació dels simulacres teòrics als centres educatius en el curs 21-22

Ens informen que hi ha hagut un augment de participació en la realització dels simulacres respecte al curs anterior, ha estat del 90%. Però es recorda que, tot i que s’ha estat en situació de pandèmia, tots els centres educatius han d’informar als treballadors i treballadores de  les mesures a adoptar en cas d’una emergència.

Conveni col·laboració amb l’Hospital del Mar per al suport psicològic dels treballadors municipals: resum i valoració

En aquest punt s’ha parlat sobre el programa de col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona amb el Parc Salut Mar, adreçat  a tot el personal dels centres municipals i al personal de la seu central de Consorci que voluntàriament desitgi acollir-se.
S’ha fet un seguiment de l’assistència del servei que ha estat de 39 persones. El 15% de les persones ja estan donades d’alta, el 26% dels casos només han fet una visita i el 59 % restant encara en fan el seguiment.

Situació de les avaluacions de riscos laborals en aquest any 2022

Se’ns informa dels estudis psicosocials realitzats als diferents centres municipals (INS Anna Gironella de Mundet, CEE Castell de Sant Foix, Vil·la Joana, Pont del Dragó i La Ginesta). S’han realitzat el retorn de les mesures preventives a adoptar  als treballadors, estant present la part social.
S’ha fet el seguiment de l’estudi psicosocial realitzat el curs passat a l’Institut Lluïsa Cura i està pendent l’adopció de les mesures preventives en aquest centre.
La part social demana el seguiment de l’adopció de les mesures preventives derivades dels estudis psicosocials als centres educatius i que se’n valori la seva implantació i efectivitat.
En el seguiment de les mesures preventives dels diferents centres s’han plantejat la necessitat de formacions específiques en matèria de cohesió d’equips i de comunicació  als centres,  per millorar alguns factors de risc detectats en els diferents estudis realitzats. Està previst realitzar aquesta formació al CFA Francesc Layret. UGT planteja la necessitat de fer-ho extensiu a tots els centres.

Està pendent l’adaptació del protocol d’actuació en cas d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona i ens informen que està planificat fer-ho aquest any per part del Servei de Prevenció de Riscos Laboral. La part social sol·licita la  participació en la adaptació d’aquest protocol i la importància de la difusió d’aquests protocols als centres educatius.

S’ha realitzat l’avaluació de riscos de seguretat a l’Institut Rubió i Tudurí perquè s’ha incorporat un cicle formatiu nou.
S’ha sol·licitat que es planifiqui la revisió de l’avaluació de riscos laborals a l’Institut Narcís Monturiol. En relació a l’ús de reactius químics perillosos en aquest centre, el SPRL ha fet la consulta sobre  l’ús de determinats productes químics donat que en les Instruccions d’organització de centres, relatives a Seguretat i salut, es prohibeix a l’apartat 6, l’ús de determinats productes químics. S’haurà de substituir els productes segons s’indica la Instrucció, com a mesura preventiva. En cas de no ser possible, es farà la consulta al Servei de Prevenció per a la seva valoració.

Altres informacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

S’ha tractat la necessitat de dotar de més personal al Servei de prevenció de Riscos Laborals, en especial del lloc de treball de metge/ssa de treball al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Top