Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CEB 30.06.2022

REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CEB 30.06.2022

REUNIÓ MESA GENERAL ESPECÍFICA CEB 30.06.2022

 

Ahir, 30 de juny, ha tingut lloc la reunió de la Mesa General específica del Consorci d’Educació de Barcelona on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, les persones representants de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona i, d’altra banda, els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.  Amb únic punt a l’ordre del dia: Instrucció del cessament progressiu de l’activitat del personal docent, PAS i PAE adscrit a centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.

S’inicia la reunió amb el retorn per part de RRHH CEB / Ajuntament de les esmenes que vàrem realiitzar de la Instrucció del Cessament Progressiu en l’anterior reunió (Mesa General – CEB 22 de juny):

  1. Àmbit d’aplicació:
S’inclourà un paràgraf on constin també, el personal de la categoria d’educador/a de bressol que presta serveis en un centre educatiu, en tasques diferents de la seva categoria com a conseqüència d’una adaptació per motius de salut, s’acolliran al cessament progressiu del col·lectiu en qual estiguin desenvolupant les tasques.
  1. Cessament progressiu de l’activitat docent: s’ha tingut en compte les esmenes realitzades per UGT respecte al redactat on s’explica els dies que es poden acumular i també s’ha corregit algun paràgraf per fer més entenedor el redactat.
UGT Educació CEB va tornar a demanar que s’incloguin en els criteris d’aplicació el cobrament dels càrrecs unipersonals i de coordinació del personal docent, és a dir, conservar el salari amb els complements retributius que tinguin els professionals en el moment previ a accedir al gaudiment del cessament, donat que a l’Ajuntament s’està fent i no entenem perquè se’ns penalitza als docents.
Demanem que es bonifiquin 2×1 els dies addicionals de vacances per antiguitat pel personal PAE i Docents perquè es va acordar, en l’anterior conveni (tal i com consta a l’annex CEB), que dos dels quatre dies per antiguitat anaven a una borsa abans de la jubilació.
  1. Procediment per sol·licitar-ho: fins que no estigui actiu el procediment per a demanar-ho via intranet s’establirà una via de comunicació amb RRHH per poder-ho demanar.

També es demana el retorn de les esmenes fetes respecte al teletreball per al personal docent major de 60 anys, un punt que no constava en l’ordre del dia però sí a l’anterior reunió.
Els hi tornem a recordar que ja vàrem demanar: on diu que s’establirà “amb caràcter voluntari i prèvia petició anual les hores dedicades al teletreball no presencial en els centres educatius es podrà realitzar en règim de teletreball a partir dels 60”, demanem que es faci constar en la instrucció que es contempli que les hores de teletreball siguin les hores que són “activitats complementàries no sotmeses a horari fix” es puguin fer telemàticament. UGT demana que s’acordi que de les hores de permanència una part sigui en mode teletreball (de les 5h fins a arribar les 24h). Demanem a l’administració que tingui un gest amb aquest col·lectiu.

Aprofitem la reunió per manifestar la nostra inquietud respecte a les plantilles (amb els moviments que s’estan duent a terme en motiu del procés d’estabilització; que bona part del personal interí no sap on anirà encara el curs vinent i menys encara si s’ha de presentar aquests 5 dies laborables de juliol a un altre centre….) i sobretot per tot el tema de l’estabilització i les places que han de sortir.

RRHH ens comenta que ens farà un retorn de les qüestions que queden sense resoldre i pendents de tancar.

Top