Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Mesa General CEB (16.06.22)

Mesa General CEB (16.06.22)

Mesa General CEB (16.06.22)

Us informem que ahir va tenir lloc la reunió de la Mesa General específica del Consorci d’Educació de Barcelona on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, les persones representants de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona i, d’altra banda, els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

En l’ordre del dia de la reunió estan previstos:

 • Calendaria PAS en instituts d’ensenyament post obligatori.
 • Instrucció cessament progressiu de l’activitat

S’inicia la reunió amb una prèvia per part de la part social on es comenten diferents qüestions:

 1. Demanem la mesa general específica monogràfica de l’oferta pública. RRHH CEB ens informa que ens faran la proposta en breu per convocar-nos la setmana vinent.
 2. Des de la part social es comenta que s’ha enviat un correu informant a tot el personal de centres educatius municipals que es procedirà a donar de baixa els correus bcn.cat que tenim actius i que en aquest cas no s’ha tingut en compte que l’Ajuntament de Barcelona està enviant al personal PAS les sol·licituds de confirmació de l’assignació de plaça d’un curs a aquest correu (tenint en compte que hi ha un termini de 5 dies per a confirmar o rebutjar-ho). Es demana que s’enviï de nou al correu xtec per garantir que arribi a tothom (evitar que a algú no li arribi i es quedi fora de la formació transversal).
 3. Respecte al tema del concurs de mobilitat del personal de la categoria de subaltern /a al·leguem que hi ha personal que ha sol·licitat plaça en un centre que es pot veure afectat pel calendari de la segona quinzena de juliol que tingui l’oportunitat de concursar -en cas d’haver-hi l’any vinent mobilitat- i no s’hagin d’esperar dos anys, donat que poden variar de cara al curs vinent les condicions laborals que tenen.  Des de RRHH Ajuntament ens verifiquen que s’ha de consultar amb serveis jurídics i que ens donaran resposta.
 4. Des d’UGT demanem que s’actualitzi les llistes de la borsa de personal docent perquè a hores d’ara tenim les borses publicades sense la gent inscrita que no té dies treballats, perquè no sabem d’on surt la gent que no té dies treballats, I ha d’haver-hi transparència i perquè ens consta que està agafant-se de la borsa de la Gene i no això no pot ser. Demanem a RRHH CEB i RRHH Ajuntament que si calen més recursos es posin, perquè les llistes i la borsa s’ha d’actualitzar i gestionar en condicions. Així com tenir una normativa pròpia per al col·lectiu de docents i PAE i que la gent sàpiga quina és.
 5. Des d’UGT exposem una altra vegada la nostra disconformitat en la proposta de bases presentades per a la Convocatòria de Borses de personal docent de Grau Massana (tal i com vàrem exposar per escrit en rebre-ho la documentació), sobretot, perquè s’han fet copiant literalment la normativa de la Generalitat de Catalunya en quant a l’avaluació docent i sense negociar-ho amb la part social municipal. Des d’UGT defensem que s’ha de fer amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i adaptada al col·lectiu d’Educació. Proposem una mesa de negociació per posar-ho damunt de la taula i parlar-ho amb la part social, com venim demanant des de fa temps, perquè no ens agrada les imposicions de normatives que no són de la nostra administració.
 6. Des de la part social es torna a sol·licitar uns criteris de confecció de plantilles, perquè es van publicar l’any passat sense cap mena de negociació amb la part social i perquè és una còpia del Decret de plantilles de la Generalitat i amb el qual no estem d’acord la part social perquè es vulnera el dret dels treballadors de tenir una plaça per antiguitat. Des de RRHH CEB ens confirmem que no s’aplicaran aquests criteris pel tema de l’estabilització, així com també que tot el personal interí que hagi de treballar tindrà vacant. Podria ser que si no hi ha vacant en el seu centre i hagi d’anar a un altre, això pot passar, però encara estan treballant en la confecció de plantilles. Hem demanat que se’ns enviï les plantilles del curs vinent i que la reunió de plantilles no se’ns emplaci a finals de Juliol a ser possible, per tal de poder tenir marge de maniobra en cas de detectar qualsevol problema. Des de RRHH CEB ens confirmen que les plantilles de les escoles d’adults, primària I educació especial estaran la setmana vinent, però que les de secundària i artístics encara tardaran una mica per la seva complexitat i pel moviment/canvis d’oferta formativa. Ens expliquen que tenen la idea  de fer una publicació de la resolució amb tota l’adjudicació municipal i així poder informar a tothom directament. No ens podem confirmar una data.
 7. Sol·licitem de nou que s’enviï la plantilla del curs actual de Massana perquè no s’han enviat.
 8. En quant al personal docent PT I PS, des de la part social es demana que surtin a procés d’estabilització les places de PT mentre no es faci efectiu el canvi real per decret de PT a PS  (l’equiparació salarial de PT a PS tal i com s’estableix des del Ministeri d’Educació).
 9. Des de la part social es pregunta pels primers dies de juliol i què passarà amb el personal substitut. RRHH CEB ens informa que enviaran una nota a les direccions dels centres sobre els primers dies de juliol, però si ens comenten que sí ha d’anar-hi el personal que té un nomenament vigent (sigui perquè té nomenament fins a 31 d’agost o perquè sol·licita un nomenament pel mes de juliol en complir els requisits).

Es dóna pas a tractar els punts de l’ordre del dia:

1) Calendari PAS segona quinzena de juliol de centres postobligatoris: 

El Cap de RRHH CEB, Sr. Ivan Curto, explica que l’objectiu d’avui és veure com es pot tancar el curs actual, per aquestes incidències de la segona quinzena de juliol en els centres postobligatoris que estan afectats, i com es pot encaixar. I posteriorment veure com programar el curs vinent. Informa que han rebut informació per part de les direccions d’aquests centres de cara a la cobertura de la segona quinzena de juliol i també informació que ha contrastat la part sindical.
Des de RRHH CEB se’ns diu que la majoria de centres han arribat a un acord, que hi ha una situació de certa calma, en quant a què hi ha acord / consens per resoldre la situació del curs actua. L’objectiu és que la gent pogués encaixar-ho -juntament amb els companys i la direcció- de la millor forma possible, i acabar de passar aquest curs sense masses alteracions per part d’ambdós parts.

Des de la part social manifestem que hi ha molta gent que sí que ha arribat a un consens i que des de principi de curs ja estan fent certes mesures però que hi ha molta gent no ha arribat a un acord i no li ha quedat més remei que fer-ho, per imposició. La part social demana que es tingui en compte el personal que ha realitzat una jornada de 40h enlloc de 37,5h. També es demana que es tingui en compte la casuística de cada centre, sobretot de la Massana, la Industrial, el Rubió i Tudurí i  l’EMAV. RRHH CEB ens comenta que la posició és buscar les opcions que millor encaixin per a tothom.

2) Instrucció cessament de l’activitat:

Es procedeixi a tractar la instrucció del cessament, diferenciant per col·lectiu Docent, PAS i PAE. La part social fa propostes de millora i agraïm a RRHH que hagin corregit l’errada de redacció del text que deia “obligatòria” tal i com va demanar UGT Educació CEB (volem recordar a tothom que en el moment de la negociació érem l’únic sindicat present -representant al col·lectiu d’Educació- i va ser qui ho va notificar). Ens consta que des d’un altre sindicat s’han atribuit aquesta petició, i des d’UGT Educació CEB volem recordar-lis que no podem atribuir-se cap mèrit d’un acord que NO HAN SIGNAT. Els convidem, com sempre hem fet els sindicats signants, a fer-ho. Junts sumem!!!

Se’ns emplaça a dues properes meses de negociació, una per donar resposta a les propostes de l’ordre del dia d’avui i una altra per a dur a terme la sessió monogràfica d’oferta pública.
Top