Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió de Mesa general específica CEB (26.05.22)

Reunió de Mesa general específica CEB (26.05.22)

Reunió de Mesa general específica CEB (26.05.22)

 

En aquesta Mesa General està presents tres representants de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona i  els representants de RRHH CEB, així com la part social.

En els punts de l’ordre del dia van ser:

  • Oferta Pública
  • Calendari personal PAS Instituts d’ensenyaments post obligatoris
  • Calendaritzar terminis instrucció cessament progressiu i Annex CEB.

 

1) OFERTA PÚBLICA

L’administració ens comunica la modificació en algunes categories per poder encabir-les en el procés d’estabilització. Com és el cas del personal PAE que és funcionari interí i que ha de passar a ser personal laboral interí per poder-lo incloure aquestes places en el procés d’estabilització. També hi ha canvis en la categoria de fisioterapeuta, passaran a ser TM  Fisioteràpia enlloc de l’actual TM de Sanitat. Aquest canvi no afecta a les dues persones que, actualment ja tenen la categoria de fisioteràpia.

Per part d’UGT es torna a demanar un monogràfic per poder analitzar bé totes les dades donat que les places totals no ens coincideixen i no disposem d’informació detallada. Se’ns  emplaça a fer-la durant la primera quinzena de juny.

 

2) CALENDARI PERSONAL PAS INSTITUTS ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS

Arran de les dates que estableix el Departament d’Educació per a la realització de la matriculació d’aquests ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona i el CEB ens van proposar que aquest personal, Aux.administratius i subalterns, faci 37h30 durant tot el curs, i deixar d’aquesta manera de recuperar les hores de la primera quinzena del mes de juliol. Davant la negativa li demanem a l’administració que ens faci una proposta per escrit i amb això poder fer la consulta al personal afectat. A dia d’avui encara no hem rebut res.

 

3) CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT

S’ha de fer una instrucció pel cessament progressiu de l’activitat i ens comuniquen que ens faran la proposta durant la propera setmana. Així com també el teletreball per al personal docent major de 60 anys.

Es va recalcar per part d’UGT la urgència en quant a la concreció i aplicació d’aquesta instrucció a la major brevetat possible, ja que en el seu redactat de conveni no queda definida en la seva totalitat. Es va demanar que s’informi al personal del CEB com serà el còmput de dies no gaudits i com es podrà verificar cada any els dies de què disposa el personal municipal.

La part social va recordar que els docents i el PAE des de 2017 (tal i com està recollit en l’annex del conveni CEB 2017-2021 signat per UGT i CCOO) podien guardar els dies addicionals de vacances per antiguitat.

Ens informen que s’ha de fer el text refós de l’annex del CEB i que ha d’estar abans del 30 de juny.

 

Altres qüestions tractades relacionades amb el personal municipal:

  • La part social recorda a l’administració que el PAS fa dos anys que no fa la formació d’estiu del CEB i que el personal PAE, per uns altres motius, moltes vegades no pot fer els cursos del Dept.Educació ni la formació transversal de l’Ajuntament. Demanem una solució a aquest problema.
  • Tornem a demanar reunió per tractar el tema de les borses del personal docent I PAE. Els hi recordem que cal seure amb urgència (si cal obrir algunes Especialitats de secundària sobretot que estan tancades i cal professorat per al curs vinent) i que ho portem reclamant des de fa molts anys.
  • La part social torna a demanar la RLT inicial del CEB, ja que som l’únic organisme de l’Ajuntament que no la té.

 

Des d’UGT denunciem  la manca d’informació que s’ha donat al nostre personal durant tots aquests mesos, i la lentitud en el desplegament de les instruccions i adaptacions que del conveni laboral signat al desembre del 2021 es deriven.

Cal treballar i definir molts temes encara (modificació calendari inici de curs, oferta pública i calendarització….) i des  de el nostre sindicat continuarem lluitant.

 

 

Top