Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Mesa General Categoria B

Mesa General Categoria B

 Mesa General Categoria B

 

Ahir vàrem tenir la Mesa General per tractar el tema de la Categoria B a les escoles bressol.

Antecedents de l’ordenació de la Categoria B:
Vam escriure al nou Conveni “Durant els primers sis mesos a partir de la data de signatura d’aquest acord es desenvoluparà el treball tècnic en el si de les Meses de Negociació que correspongui, necessari per a definir les condicions d’aplicació, quan la normativa desenvolupi el grup B, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”.

En data 31 de desembre del 2021, – DIES DESPRÉS D’HAVER-SE SIGNAT EL NOSTRE CONVENI–  el Parlament de Catalunya va aprovar la LLEI 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i de sector públic, que afegeix una disposició transitòria (la quarta), al text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya que permetrà a l’Ajuntament de Barcelona desenvolupar el grup B.

En la última reunió, l’Ajuntament ens va fer fa la proposta d’extingir la categoria A2 de bressol, i crear una nova categoria del grup B per tothom.
Arribats a aquest punt, nosaltres hem manifestat el nostre desacord i  l’Administració s’ha mostrat oberta i escolta les nostres propostes:

  • Mantenir la categoria A2 i crear la categoria del grup B. 
  • Com el grup B és de nova creació només demanem fer una assimilació, mantenint les mateixes retribucions. A altres llocs de treball dins de l’ajuntament, es pot accedir amb diferents categories i són de doble entrada.

La posició de la UGT ha estat molt clara i contundent, no estem d’acord en extingir la categoria d’A2 a bressol, fa més de 15 anys que existeix, i si hi ha alguna controvèrsia o una errada, nosaltres ni les treballadores ho hem generat, doncs que ho solucionin però sense minvar els drets de la plantilla.
Quedem que ens tornaran a convocar per donar resposta al nostre plantejament.

Top