Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (26.04.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (26.04.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (26.04.2022)

 

Avui, 26 d’abril, ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2021/2022 on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH,  de Serveis Educatius i de Manteniment, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), un membre representant de les direccions i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.
S’inicia la reunió amb la presentació del Sr. Ivan Curto, nou director de l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els temes tractats han estat els següents:

  • Planificació preventiva del 2022 del Servei de PRL del CEB
Ens comenten la planificació de l’activitat preventiva de les diferents àrees d’actuació del Servei de Prevenció de riscos laborals:
 En l’àmbit de seguretat en el treball s’ha realitzat una avaluació de riscos laborals a l’Institut Rubió i Tudurí i es farà el seguiment de l’avaluació de riscos laborals de l’Institut Ferran Tallada. En relació a l’àmbit de la Higiene hi ha iniciat un estudi específic a l’Escola Massana del sistemes d’extracció de pols dels Tallers del centre.
 En l’especialitat de la psicosociologia aplicada s’ha iniciat l’estudi en els centres municipals d’educació especial.
 Per altra banda, la planificació de l’activitat preventiva també contempla l’adaptació del protocol d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona per als treballadors i treballadores dels centres educatius i Seu Central del CEB, per tal d’implantar-lo, així com formació a treballadors per a la prevenció dels riscos laborals per a aquells centres que ho sol·licitin. La part social ha demanat ser consultats i partícips en l’adaptació d’aquest protocol d’assetjament.
 Des d’UGT s’ha insistit en la necessitat de destinar més recursos en la formació dels treballadors en aspectes de prevenció de riscos laborals, sobretot en l’àmbit de la prevenció de riscos psicosocials, ja que s’ha detectat un augment de consultes als centres per motius de càrrega de treball i estrès en l’àmbit laboral.
  • Accidentalitat laboral  gener-març 2022
 Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període gener-març 2022, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu.
 Es torna a tractar la necessitat d’establir mesures preventives per a reduir els accidents per contencions  en alguns centres d’educació especial, incidint en els aspectes formatius de caràcter específic per a cada centre.
  • Campanya exàmens de salut any 2022
 S’han iniciat els exàmens de salut a diferents col·lectius. S’està fent al PAS i està previst que durant aquest any es realitzin al segon semestre a escoles i a la seu del Consorci d’Educació de Barcelona.
En relació als qüestionaris de salut realitzat per part del Servei de prevenció extern que realitza els exàmens de salut, s’ha demanat la seva revisió per tal que sigui específic als riscos del lloc de treball i que les preguntes tractin específicament aquests riscos. S’ha recordat que els exàmens de salut són voluntaris i els resultats són confidencials.
 En aquest punt s’ha parlat sobre el programa de col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona amb el Parc Salut Mar, adreçat  a tot el personal dels centres municipals i al personal de la seu central de Consorci que voluntàriament desitgi acollir-se. El Servei de Prevenció ens ha informat que se’n fa un seguiment mensual i que se’n farà un valoració passat uns mesos.
Des d’UGT se’n fa una valoració positiva i en sol·licita un seguiment per valorar la repercussió de l’activitat laboral en la salut dels treballadors i treballadores. El Servei de Prevenció ens ha informat que se’n fa un seguiment mensual i que se’n farà un valoració passat uns mesos.
  • Seguiment d’actuacions amb Equipaments Educatius 
S’ha realitzat el seguiment de les actuacions en matèria de seguretat i salut sol·licitades per part d’UGT:
 S’ha tornat a insistir en l’adequació  de les obres iniciades a l’Escola del Mar els llocs de treball del personal d’administració i serveis. En relació a aquests espais s’estan fent unes mesures higièniques per part del Servei de Prevenció.
 Ens informem que a l’escola Rubió i Tudurí s’ha posat solució als problemes per excrements de coloms a l’espai de la terrassa del centre.
 Una altra de les actuacions és la valoració dels despreniments a l’Institut Ferran Tallada per part del personal tècnic del Servei d’Equipaments educatius.
 Per altra banda, s’ha sol·licitat el seguiment de les condicions de ventilació insuficients en diferents espais de alguns centres educatius com són els CEE La Ginesta i Pont del Dragó i a l’escola Ignasi Iglesias.
 Al CEE Vil·la Joana s’ha iniciat un estudi per a la millora del sistema de comunicació de la situació d’emergència i l’adequació a les característiques del centre.
  • Altres informacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

En el torn obert de paraula s’han fet les següents consultes:

– S’ha parlat sobre la possibilitat de reducció de jornada com a mesura d’adaptació de lloc de treball per a treballadors amb la situació de covid persistent o altres estats de salut. Ens informen des de l’àrea de Recursos Humans que aquesta mesura no es contempla des de l’àmbit de salut laboral, que es tracta d’una qüestió de l’àmbit de condicions laborals.
– En relació a l’ús de reactius químics perillosos, UGT ha consultat al Servei de Prevenció sobre l’avaluació de l’ús de determinats productes químics donat que en les Instruccions d’organització de centres, relatives a Seguretat i salut, es prohibeix  a l’apartat 6, l’ús de determinats productes químics.

Top