Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Taules retributives 2022 – Bressol

Taules retributives 2022 – Bressol

 

 

TAULES RETRIBUTIVES 2022
·  Sou base:  928,24  €
·  Triennis: 38,88€
·  Destinació (21) :  458,20  €
·  Comp. Especf. Docents:  745,62  €
1 .Retribucions bàsiques: sou i triennis.
Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles, estan compromesos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.
2.Retribucions complementàries: Complement de destinació.
La determinació de nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball. El de bressol és el destí 21.

3. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial.
Aquest complement inclou:
a) Responsabilitat i dificultat tècnica.
h) Específica (atenció directa)
i) Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol.
j) Vestuari bressol.

Codi             Denominació                A                 I                J          TOTAL      
80.50 TÈCNIC 5 669,21€ 64,80€ 11,61€ 745,62€
Complement assistència 
Computa un 100% de la prima mensual. Cobrament en la nòmina d’abril.Carrera professional
Anys Experiència Professional 2022
2 37’46 €
3 37’46 €
4 37’46 €
5 37’46 €
6 74’93 €
7 o més anys 107’04 €
Complement direccions d’escoles bressol: 
S’atribueix a les dotacions de lloc de treball de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups:
GRUP          ABONAMENT
Fins a 8 273,96€
9 353,25€
10 392,49€

Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a: bressol@ugtimebceb.cat i es posaran en contacte amb tu.

Restem a la vostra disposició

Top