Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > MESA DE SEGUIMENT DEL CONVENI

MESA DE SEGUIMENT DEL CONVENI

MESA DE SEGUIMENT DEL CONVENI

Ahir es va convocar la 1a mesa de seguiment de l’Acord de condicions 2021-2024, en la qual els sindicats signants del conveni hem demanat la convocatòria perquè es constitueixin les comissions tècniques previstes i desenvolupar el reglaments/directrius dels nous projectes incorporats, amb caràcter prioritari i urgent.
  • Banc del temps: permet acumular i gaudir del temps estalviat els 4 anys anteriors a la data de jubilació, amb una aportació inicial per part de l’Administració pels treballadors amb més anys d’antiguitat.
  • Mesures alternatives al personal amb limitacions derivades de l’exercici de la funció a l’escola bressol i majors de 57 anys. L’objectiu de reduir la jornada en situacions específiques i reduir la disminució d’aquestes retribucions.
  • Desenvolupament del grup B: bressol i col·lectius vinculats a titulacions FP.
  • Desenvolupament i aplicació de les mesures per reduir la temporalitat dels empleats públics: s’ha d’informar el personal afectat abans del 30 de juny de 2022.
 L’Administració ha mostrat la seva conformitat per desenvolupar aquestes matèries amb caràcter urgent. D’altra banda, hem afegit altres temes a desenvolupar i que no es poden deixar de tractar, entre altres:
  • Valoració de Llocs de Treball, començant per l’estudi de les atencions al ciutadà.
  • Comissió del pla de mobilitat: sabeu que des d’UGT, des de fa anys, volem implementar el projecte  Bicing a la feina.  VIDEO .
  • Millores de les estructures planes entre homes i dones.
Top