Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Per què anem a la vaga 15, 16, 17, 29 i 30 de març?

Per què anem a la vaga 15, 16, 17, 29 i 30 de març?

PROU IMPOSICIONS! MOBILITZEM-NOS!
#VAGA EDUCACIÓ

Per què anem a la vaga?

Des d’UGT Educació CEB, com a representants del personal que treballa en centres educatius municipals de l’Ajuntament de Barcelona, us informem que ens hem adscrit a la convocatòria de vaga per donar cobertura legal a aquells que decideixin fer-la, però amb això no volem obviar que els problemes dels centres municipals van molt més enllà de les peticions argumentades des de la plataforma d’educació pública:

1. No a la imposició del C2 de català

2. No a la integració de centres educatius ni de tancament d’oferta formativa municipal

3. Cap interí/na al carrer

4. Volem un diàleg real amb l’administració (CEB i Ajuntament de Barcelona) amb tota la comunitat educativa i part social. NO a les integracions de centres a esquenes dels treballadors i treballadores…. TRANSPARÈNCIA I DIÀLEG.

5. Equiparació del Professorat Tècnic FP a Professorat de Secundària JA!

6. Transparència en la gestió de les borses docents municipals i actualització de la borsa.

7. Accés als recursos econòmics provinents de fons europeus i del Ministeri d’Educació per a programes educatius, projectes, etc. .. amb el reconeixement d’escola pública.

8. Volem que la inversió de l’Ajuntament es reverteixi en els nostres centres municipals (manteniment i millores de les escoles municipals). Cura dels entorns de les escoles municipals per part de Parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona (mesura preventiva de possibles riscos laborals i un correcte manteniment dels centres escolars).

9. Dotació econòmica del 100% per a l’execució del Pla de Xoc dels centres municipals amb subvenció per part de l’administració.

10. Millor comunicació amb tots/es els treballadors/es per part de l’empresa:

a. volem tenir accés a la intranet com tot el personal municipal de l’Ajuntament

b. volem poder tenir la nòmina en forma digital (Estalviem paper!)

c. volem accedir als cursos i formació transversal de l’Ajuntament

d. volem diàleg amb RRHH: rebre respostes a les nostres consultes i/o poder parlar amb RRHH i que se’ns doni resposta. Hi ha gestions que es dilaten en el temps (superior als 6 mesos).

11. Accés a les places de mentors/ores digitals per impulsar la digitalització dels centres educatius catalans que ofereix el Departament d’Educació

12. Dotació de material informàtic per al personal PAE municipals (hi havia un compromís però no s’ha efectuat cap entrega).

13. Dues hores de reducció al personal major de 55 anys que realitzen atenció directa a l’alumnat (PAE)

14. Paga d’abril íntegra per IT per al personal PAE i PAS.

15. Formació pel personal PAE com la del Departament d’Educació i ampliació de l’oferta formativa (places i cursos) per al personal PAS municipal.

16. Solucionar la problemàtica de cada juliol amb les dates de matricules dels cicles formatius dels centres de secundària que fa que aquest personal no pugui plegar el 15 de juliol, tal com diu l’annex del conveni del CEB.

17. El personal administratiu de centres educatius no és un lloc base, revisar les funcions que realitzen i establir el correcte nivell (relació de llocs de treball).

18. Informació clara a les direccions dels centres docents dels drets del personal subaltern/a degut que estan a centres de la generalitat i tenim diferents acords professionals (diferent conveni).

19. Incorporació d’una clàusula de blindatge davant possibles retallades salarials justificats en mesures econòmiques pressupostàries que poguessin afectar a la Generalitat de Catalunya però no a l’Ajuntament de Barcelona. No aplicació de retallades salarials al personal municipal.

És per això que, un cop al mes i mentre no siguem escoltats, convocarem una sèrie de mobilitzacions i reunions per les quals es disposarà d’hores assembleàries, i així tindràs dret a assistir-hi sense que es vegi afectada la teva nòmina. UGT t’ofereix una arma amb què reivindicar els greuges constants soferts sobre els docents municipals i personal de centres i serveis educatius. En breu us informarem del lloc i de les dates.

UGT Educació CEB hem fet la petició d’una moratòria en el descompte de la vaga a la gerència del CEB, perquè tot el personal que opti per fer tots els dies de la vaga se li descompti de manera fraccionada (els tres primers dies a la nòmina d’abril i els dos següents a la nòmina de maig) i ens ho han acceptat.

Fem arribar un missatge alt i clar a l’Administració: estem aquí, estem dempeus i diem PROU a l’actitud del departament d’Educació que enrocant-se en una postura d’autoritarisme i empitjorament de condicions laborals, ha tancat la porta al diàleg i la negociació. Diem PROU a l’actitud del Consorci d’Educació de Barcelona vers als centres municipals i a l’Ajuntament de Barcelona per deixar-nos en l’oblit.

Mobilitzacions dels dies 15,16 i 17 de març:

15 de març a les 11.30h: Manifestació de Jardinets de Gràcia (Passeig de Gràcia 114) fins al Departament d’Educació.

16 de març a les 11.30h: Manifestació de l’Estació de Sants (Plaça dels Països Catalans) fins al Saló de l’Ensenyament.

17 de març a les 11.30h: Manifestació de Plaça Universitat fins a Plaça Sant Jaume.

Properament s’informarà de les mobilitzacions del 29 i 30 de març.

Top