Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Grup de Treball – Sessió Monogràfica FP (02.02.2022)

Reunió Grup de Treball – Sessió Monogràfica FP (02.02.2022)

REUNIÓ GRUP DE TREBALL – SESSIÓ MONOGRÀFICA FP (02.02.2022)

 

T’informem de la sessió informativa d’ahir sobre la Formació Professional amb representants de l’administració del Consorci d’Educació de Barcelona i els diferents sindicats representants d’educació conformant la part social, entre ells UGT.

Se’ns ha convocat a la part social per explicar-nos quina és la planificació dels Ensenyaments Post Obligatoris a la ciutat de BarcelonaPerò, per nosaltres, l’objectiu clar era poder tractar un tema que afecta al nostre personal municipal: quina és la línia que volen definir per l’Institut Narcís Monturiol? Des de que va arribar al claustre i a la part social la informació sobre traslladar part de l’oferta formativa del INS Narcís Monturiol al Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona, UGT Educació hem estat fent gestions amb RRHH CEB i RRHH Ajuntament per tal de saber quines intencions hi havia al darrera.

Tal i com ja vàrem fer anteriorment amb la situació de l’Institut Ferran Tallada. En aquesta reunió, la part social hem demanat a la Directora d’Ensenyaments Post obligatoris i de Règim Especial, Gemma Verdés, que ens informés sobre la situació actual del nostre centre i quines són les vies de futur que es contemplen. Ens han traslladat que el que estan proposant al Narcís Monturiol és ordenar els ensenyaments relacionats amb el món del medi ambient i sostenibilitat en un centre que està ubicat en aquest sector i que també és municipal com és el Rubió i Tudurí (fa referència al Cicle Educació i Control Ambiental). També podrien anar al INS Ferran Tallada ensenyaments vinculats a l’àmbit socioeducatiu. Actualment estan en converses –no hi ha res tancat- amb el Parc Salut Mar perquè es pogués integrar l’Institut Narcís Monturiol. Ens han confirmat que no hi hauria cap pèrdua de lloc de treball de les places ocupades per personal interí, perquè no es proposa tancar cap cicle sinó reorganitzar l’oferta per àmbits. Estan treballant-hi encara, no hi ha res tancat i que tot això ho traslladaran de nou al claustre.

El pla que estan dissenyant afecta a la FP, la formació d’artístics i esportius (que actualment estan englobats en el règim d’ensenyament especial) i també a una tipologia de Batxillerats que estan desenvolupant des de fa un parell d’anys al Consorci d’Educació de Barcelona (aviat tindrà més concreció legal amb la LOMLOE de Batxillerats Professionalitzadors).

Des del Consell de Direcció (15.02.2021) es va encarregar un pla director d’Equipaments d’Ensenyaments Post obligatoris que definís quants, quins, on i com ha d’estar implementada la Formació Professionalitzadora a la ciutat de Barcelona. Fruit de la nova Llei d’FP i de la crisi de la COVID19 en determinats sectors estratègics que han vist com les administracions han posat molts diners a la Formació Professional, tant la inicial com la ocupacional. Als quals s’hi sumen els diners procedents del Ministeri i dels Fons Europeus per promoure la Formació Professional. En aquest context s’està veient la bona acceptació de la FP i s’està visualitzant la FP com a eina de futur, un exemple és l’allau de preinscripcions que va haver-hi l’any passat.

Aquest Pla Director preveu organitzar els ensenyaments en 11 àmbits, on estarien englobades les 22 famílies professionals, de manera que l’oferta educativa es concentra i permet que l’usuari final ho visualitzi i s’orienti millor. Alhora permet que la gent treballi junta en centres que tinguin famílies relacionades i que pertanyin a algun d’aquests àmbits, concentrant recursos materials i coneixement dels professionals. Trobem els següents àmbits:

 1. Àmbit alimentari
 2. Àmbit salut i biociències
 3. Àmbit digital
 4. Àmbit esportiu
 5. Àmbit indústria
 6. Àmbit indústria creativa i art
 7. Àmbit restauració, hoteleria i turisme
 8. Àmbit medi ambient i sostenibilitat,
 9. Àmbit imatge i benestar
 10. Àmbit activitats empresarials i logístiques
 11. Àmbit socioeducatiu

La Directora d’Ensenyaments Post obligatoris i de Règim Especial, Gemma Verdés, ens ha informat que s’han fet estudis per determinar quina necessitat de creixement hi ha en cadascun d’aquests àmbits (en base a estudis de demanda i de creixement econòmic), per preveure quants equipaments es necessiten per al 2030 per donar-hi resposta. L’objectiu és incrementar l’oferta de formació professionalitzadora de manera progressiva fins al 2030 i per això s’ha creat una xarxa d’àmbits formada per professionals de diferents centres, amb un/a coordinador/a de xarxa, per garantir l’equivalència de centres. Així com també es busca el reequilibri en l’oferta educativa que garanteixi més formació Batxillerat, CFGM i CFGS i menys cursos d’especialització i PFI / IF.

El Pla Director proposa pel 2030:

 • 35 centres integrats de formació professionalitzadora:
  • 10 de titularitat municipal
  • 25 de titularitat del Departament d’Educació
 • Una inversió de 96 milions d’euros en 8 anys: 
  • 78,5 milions del Departament d’Educació
  • 17,5 milions de l’Ajuntament de Barcelona

Les actuacions més significatives del Pla Director proposa pel 2030:

 • 9 instituts de nova creació
 • 4 transformacions a curt termini
 • 4 instituts deixarien d’oferir cicles formatius
 • 5 instituts deixarien d’impartir secundària obligatòria
 • 3 instituts es desdoblarien en 2 centres
 • 1 centre canviaria totalment la seva oferta

També se’ns ha informat que es crearà una oficina per a l’accés a la Formació Professionalitzadora, per tal d’acostar al ciutadà la informació, per poder realitzar qualsevol gestió relacionada amb l’accés a aquests ensenyaments (informació, tràmits, suport a la gestió…) i que estarà ubicada en principi a l’Eixample.

En el torn obert de paraules hem manifestat la nostra gran preocupació per tot el personal del centre educatiu de l’Institut Narcís Monturiol per aquesta reorganització i com s’ha dut a terme tot el procés i la gestió / traspàs d’informació.

 

La part social ha preguntat per l’afectació del procés d’oposició de secundària a aquest personal i en Miquel Garcia, Cap RRHH CEB, ha contestat que no els hi ha d’afectar perquè l’oferta pública està aprovada i que com a interins s’hi poden presentar. Ha comentat que, a hores d’ara, resta aturat i que en cap cas afectaria perquè no es perdria el vincle municipal.

En referència a aquesta informació volem matitzar que tota oferta pública s’ha d’aprovar per a poder ser convocada a posteriori, sense això, sense l’aprovació de les places no es podria fer el concurs de mèrits (o el que dictamini la llei)En una reunió amb RRHH Ajuntament de Barcelona, tan UGT com CCOO vàrem aprovar aquesta oferta (28 de desembre 2021) perquè tot el nostre personal pogués tenir cobertura i no es perdessin places. I això no vol dir que hagin de sortir ja, això significa que s’han aprovat un nombre de places per al col·lectiu d’educació (de professorat de secundària, d’FP, de subalterns, ….) i que, quan es desenvolupi la llei que ha de regular la reducció de la temporalitat dels empleats públics es veurà com s’executa la convocatòria d’oposició i quan. Recordem que va ser UGT qui va aturar el procés de les oposicions de secundària en el Consorci d’Educació de Barcelona en previsió que sortís aquesta llei que podria beneficiar al personal interí, proposta a la qual s’hi van sumar altres sindicats.

Un cop més seguim pensant en tots/es els nostres treballadors i treballadores, lluitant per tots els nostres drets!

 

 

 

Top