Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Ajuts per estudis de grau, postgrau i doctorat

Ajuts per estudis de grau, postgrau i doctorat

📌 Ajuts per estudis de grau, postgrau i doctorat corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021

A partir de gener, podrem demanar ajuts per a estudis de llengües i per a estudis de grau, postgrau i doctorat. Aquests ajuts són dues de les accions previstes en el Pla de desenvolupament professional 2021-2023 de lEstratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023.
Aspectes que considerem més rellevants de d’ajuts per estudis de grau, postgrau i doctorat corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.
 • Les persones sol·licitants han de tenir la condició de personal de l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms o ens instrumentals municipals.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 de gener al 16 de febrer 2022.
 • L’import màxim de l’ajut per als estudis de grau i postgrau serà de 20 € per crèdit superat amb un màxim de 400 € per persona i per curs lectiu.
 • En el cas dels estudis de doctorat només s’atorgarà l’ajut en el curs lectiu que s’acrediti que s’ha superat i per un màxim de 400 € per persona.
 • Aquests imports màxims seran els mateixos amb independència del caràcter públic o privat de la universitat on es cursin.
 • En el cas que la quantia assignada a aquests ajuts per a estudis corresponents a aquesta convocatòria (200.000 € ) no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds admeses, s’aplicarà un factor corrector per tal de reduir la quantia màxima inicial prevista al punt 3.3 d’aquestes bases, per així poder atendre totes les sol·licituds presentades i admeses.
 
Sol·licituds i termini de presentació
 • Si tens accés,  enviar la sol·licitud per via telemàtica  (el model oficial que es trobarà disponible a la Intranet Municipal). En el moment de la presentació s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a l’ajut.
 • Si no tens accés, podràs recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes.  Les sol·licituds en paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els registres respectius.
 
Tingues en compte què
 • Sol·licituds  acompanyades dels documents preceptius establerts a l’annex de les bases.
 • Documentació presentada en idiomes  reconeguts a Catalunya.
 • Imports a compensar, expressats en euros.
 • Comprovants i els certificats amb esmenes o modificats manualment no tindran validesa.
Els resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta d’imports dels ajuts, serà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds,
 
Top