Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Oferta Pública – Banc del temps – Grup B de titulació

Oferta Pública – Banc del temps – Grup B de titulació

Oferta Pública – Banc del temps – Grup B de titulació

Us informem sobre novetats importants en tres punts del recent Acord
Grup B de titulació

  • Els representants d’UGT i CCOO a les meses de funció pública hem aconseguit introduir com a proposta a la llei de pressupostos generals de la Generalitat, el Grup B. Amb aquesta modificació les Administracions locals podran determinar quines categories funcionarials i quines titulacions permetran accedir-hi al Grup B.

Oferta Pública

  • UGT i CCOO exigim a l’Ajuntament que en la propera Mesa General que es convoqui per aprovar l’oferta pública de 2022, inclogui totes les places del personal interí estructural, del personal laboral temporal i del personal subrogat, que permetrà donar  estabilitat i continuïtat.

Requerim a l’Administració el compliment del compromís adquirit en la negociació del  Conveni de garantir la màxima estabilitat del personal interí, mitjançant la utilització de totes les mesures legals possibles en els processos  selectius, tals com la reducció de temaris, el concurs de mèrits o qualsevol altre que introdueixi la normativa i els criteris que regeixen les bases de les convocatòries.

Igualment i sempre que es disposi de l’empara normatiu suficient, volem que s’adoptin les mesures per a l’estabilitat del personal d’especial consideració per raó d’edat, a partir dels 60 anys, atesos els serveis prestats i el temps que resta per entrar en l’edat de jubilació.

 

Cessament progressiu de l’activitat (Banc del temps)

  • L’aplicació dels dies d’enguany es farà d’ofici una vegada s’aprovi al Plenari Municipal aquest mes de desembre. S’acumularan els dies que hagin quedat sense gaudir a data 15 de gener.

Es farà una nota informativa per a tota la plantilla. Si alguna persona no ha agafat tots els dies disponibles i vol incorporar-ne al Banc de temps haurà de comunicar-ho al cap del servei.
En aquesta nota es donaran instruccions per al personal que es jubili pròximament sobre el procediment que hauran de seguir per gaudir dels dies que els hi pertoquin.

Top