Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > El Congrés dels Diputats aprova el Projecte de Llei que servirà per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública

El Congrés dels Diputats aprova el Projecte de Llei que servirà per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública

La norma prové del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, aprovat en Consell de Ministres i que es va convalidar en el Congrés dels Diputats el 21 de juliol, data des de la qual es tramita com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència.

El text, al seu torn, prové d’un acord negociat i confirmat en la Taula General de Negociació amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF i del debat en el si de la Conferència Sectorial d’Administració Pública, així com de reunions de la Comissió Coordinadora de l’Ocupació Pública, entre les Comunitats Autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

La norma dóna compliment a una de les reformes contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com a sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem.

El compromís del Govern quan va iniciar tot aquest procés per a complir amb Brussel·les i les decisions judicials passa per reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions fins a situar-la per sota del 8%.

Selecció sistemàticament de concurs oposició

El Projecte de Llei ha obtingut la seva aprovació avui en el Congrés dels Diputats, i al qual falta obtenir el vistiplau de la Cambra Alta, les Administracions Públiques hauran d’oferir, abans de l’1 de juny de 2022, les places de temporals que estan actualment ocupades. Els processos selectius hauran de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024.

D’aquesta manera, aquest procés extraordinari d’estabilització afecta les places estructurals que portin almenys cinc anys ocupades de manera interina, així com a aquelles ocupades per empleats interins que portin més de cinc anys emprats en l’Administració.

Places ocupades per personal interí amb anterioritat a 1 de gener de 2016
De manera excepcional, les Administracions Públiques convocaran pel sistema de concurs les places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Places ocupades per personal interí posteriorment l’1/1/2016
L’accés a aquestes places es realitzarà mitjançant un procés de concurs oposició. La valoració de la fase de concurs serà del 40% i l’experiència serà el factor determinant. A més, la norma estableix que els exercicis en la fase d’oposició podran considerar-se com no eliminatoris. Les Administracions podran adaptar el temari i el tipus de proves al procés d’estabilització propi de cada àmbit.

Aquesta dinàmica de regularització concerneix tant el personal laboral com al funcionari de l’Administració sempre que compleixi els requisits.

La norma, pendent de la seva aprovació al Senat, també contempla que el personal interí que no superi el procés selectiu tindrà dret a una indemnització de vint dies per any treballat fins a un màxim de dotze mesos i a incorporar-se a una borsa d’ocupació específica.

Compromís del Govern amb l’ocupació pública

El Govern ha donat una mostra reiterada del seu compromís amb els empleats i les empleades públiques, base fonamental sobre la qual descansa la prestació dels serveis de l’Estat del Benestar. Així, a més de complir amb celeritat amb el seu compromís de legislar per a reduir la temporalitat en l’Administració i negociar amb altres grups parlamentaris per a millorar la norma en el procés de tramitació, l’Executiu ha pres més mesures.

A més, Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 incorporen una pujada salarial del 2% per als empleats i les empleades públiques.

Top