Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > UGT SIGNA EL PREACORD DE CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA FINS A L’ANY 2024 (Bressol)

UGT SIGNA EL PREACORD DE CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA FINS A L’ANY 2024 (Bressol)

 

 

 

MILLORAR EL MILLOR CONVENI DE LA HISTÒRIA HA ESTAT POSSIBLE!

Posem de manifest que aquest acord és el resultat d’una negociació singular, amb una decisió errònia de denunciar l’anterior conveni i en mig d’una pandèmia sanitària mundial amb les implicacions econòmiques que això ha comportat.

Les treballadores i treballadors municipals han sofert una situació molt complicada a causa de la Covid-19 que en molts casos el nostre col·lectiu ha resultat “essencial” per mantenir oberts els serveis públics i garantir els serveis bàsics a la ciutadania.

Aquest fou el tret de sortida a unes setmanes d’intenses negociacions que s’han tancat la matinada d’aquest dijous.

L’èxit és continuar sumant

Considerem el nou acord com una continuïtat de l’anterior conveni, on hem mantingut tots els drets sense cap modificació i a més s‘han concretat i millorat alguns d’ells.

D’una banda, s’han garantit pujades salarials per als pròxims anys que garanteixen la revaloració dels increments futurs dels pressupostos generals, incorpora una millor gestió del temps, normalitza el teletreball, avança en igualtat, permet gaudir millor de la conciliació laboral i personal, anticipa “de facto” el moment de la jubilació, i dóna estabilitat a la plantilla municipal (especialment a les persones interines) que ahir, avui i sempre seran essencials.

Hem lluitat i guanyat els punts que HEM CONSIDERAT IRRENUNCIABLES durant les negociacions per arribar a un acord:

  • Cap interí al carrer: hem assolit un compromís per garantir la màxima estabilització del personal interí, mitjançant la utilització de totes les mesures legals possibles en els processos d’estabilització de l’ocupació.
  • Desenvolupament Grup B: durant els primers sis mesos a partir de la data de signatura d’aquest acord es desenvoluparà el treball tècnic necessari per a definir les condicions d’aplicació, quan la normativa desenvolupi el grup B establert al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  • Increment salarial: de les retribucions brutes anuals corresponent a cada lloc de treball, es distribuirà en un 0’75 % l’any 2023, i un altre 0’75% l’any 2024. Increment retributiu que permet recuperar poder adquisitiu perdut. Ambdós increments seran addicionals als que determini les corresponents lleis de pressupostos generals de l’Estat.
  • Jubilació: hem pactat establir un model de cessament progressiu de l’activitat (banc del temps), que permet acumular i gaudir del temps estalviat els 4 anys anteriors a la data de jubilació, amb una aportació inicial per part de l’Administració pels treballadors amb més anys d’antiguitat.
  • Permís famílies monoparentals i monomarentals: ampliar el permís de naixement i cura de menors del/a progenitor/a, de les 16 setmanes que corresponen a una única persona progenitora, a les 32 setmanes, amb data d’efectes de la signatura d’aquest acord.
  • Mesures alternatives al personal amb limitacions derivades de l’exercici de la funció a l’escola bressol i edat: pel personal major de 57 anys amb l’objectiu de reduir la disminució de les retribucions que pot acompanyar les mesures de reducció de jornada en situacions específiques.
  • S’amplia fins als 13 anys la reducció de jornada d’un terç o de la meitat per tenir cura d’un fill o filla de més de sis anys i menor de 12 anys.
  • Excedència voluntària per interès particular i l’excedència voluntària per manteniment de la convivència per agrupació familiar, resulten d’aplicació al personal funcionari interí amb els requisits establerts normativament per aquestes excedències.
  • Es constituirà una comissió tècnica per a la valoració de l’impacte en les condicions de prestació del servei dels cicles de menstruació i climateri de les dones i les possibles mesures de millora.

Però això no és tot, en el text de l’acord que us adjuntem (enllaç a l’acord) hi trobareu un seguit de mesures que afavoreixen les condicions socials de tota la plantilla de l’Ajuntament.

Avancem, però la lluita continua!

Malgrat valorar positivament aquest conveni, no desistirem en les nostres reivindicacions per a continuar millorant les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores municipals.

HEM ACONSEGUIT EL MILLOR ACORD POSSIBLE,

PERÒ QUEDA FEINA PER FER.

 LA LLUITA CONTINUA !

Top