Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Escola inclusiva, avui?

Escola inclusiva, avui?

 

Escola inclusiva, avui?

Les escoles ens han transmès el seu malestar en referència a l’actual situació de concreció del decret d’inclusiva, i per aquest motiu volem fer públiques les seves queixes.

Des de l’escola pública catalana hem de garantir una educació inclusiva de tots els seus alumnes on es respecti la diversitat de tots ells, això ho regula el decret 150/217, del 17 d’octubre d’atenció educativa dins un marc inclusiu de l’educació. Però sovint, la realitat que ens trobem a les aules és: una ràtio elevada que dificulta l’atenció personalitzada, manca de professional d’atenció i serveis per atendre les diversitat dels alumnes, falta de mitjans (mecànics, físics, espais) diversos.
Tots els alumnes tenen el dret de ser atesos en la seva diversitat i tots els professionals tenen el dret de desenvolupar la seva tasca sense angoixes, de forma responsable, atenen en  la diversitat a tots els seus alumnes.

Per garantir una educació inclusiva i integral s’hauria de portar a terme el desplegament del decret d’inclusiva:

Incrementant els mestres d’Educació Especial a primària
Professionals d’orientació a secundària
Professionals dels serveis educatius EAP, SIEI, AIS, per tal de garantir les necessitats de tot l’alumnat
Formació dels professionals que intervenen en el procés educatiu, per poder donar resposta a les diversitat de l’alumnat
Dotació de mitjans

No podem fer una escola inclusiva si no tenim els mitjans per fer-ho.

És per això que des d’UGT demanem:
 Increment de professionals especialitats en tractament a la diversitat
Formació en la diversitat de tots/es aquells/es professionals que hi intervenen
Dotació de mitjans: materials, físics, mecànics, etcètera, que afavoreixin el desenvolupament integral de l’alumnat.

Seguim reclamant-ho!

Top