Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Publicació resultats definitius Prova coneixements i ofimàtica Aux.Adm.General i Convocatòria prova català / castellà

Publicació resultats definitius Prova coneixements i ofimàtica Aux.Adm.General i Convocatòria prova català / castellà

Publicació resultats definitius Prova coneixements i ofimàtica Aux.Adm.General i Convocatòria prova català / castellà

Us informem que, un cop reunit el Tribunal qualificador del concurs d’oposició d’Auxiliars d’Administració General de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha acordat el següent:

PROVA DE CONEIXEMENTS (PROVA 1)

 • S’ha publicat per ordre alfabètic la relació de persones aspirants que, d’acord amb les bases de la convocatòria, van realitzar el primer exercici de la primera prova i les puntuacions obtingudes.
 • El tribunal ha acordat mantenir l’anul·lació de les preguntes 39, 47 i 49, i per tant, corregir en el seu lloc les preguntes de reserva 81, 82 i 83 i desestimar la resta d’al·legacions presentades.

PROVA OFIMÀTICA (PROVA 2)

 • S’ha publicat per ordre alfabètic la relació de persones aspirants que, d’acord amb les bases de la convocatòria, han superat la segona prova i les puntuacions obtingudes.
 • El tribunal ha acordat desestimar les al·legacions relatives a la pregunta 16 en el sentit de mantenir la seva anul·lació i, per tant, la correcció de la pregunta de reserva 81, i desestimar la resta d’al·legacions presentades.
També s’ha publicat la convocatòria per a la realització de la prova de coneixements de català i castellà:
CONVOCATÒRIA 3a PROVA – CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (obligatòria i eliminatòria)
 • Quan: Divendres 19 de novembre de 2021
 • Obertura de les aules: 16.30 hores
 • Tancament de les aules i inici proves: 16.45 hores
 • Lloc: Facultat de Farmàcia, Av. Joan XXIII, 27-31, 2a planta, aula B-202
Les persones aspirants convocades, fins al mateix dia de la prova de català (abans que aquesta comenci) podran efectuar la seva acreditació, segons consta al punt 4.5 de les bases de la convocatòria.

CONVOCATÒRIA 4a PROVA – CONEIXEMENTS DE LLENGUA CASTELLANA (obligatòria i eliminatòria)
 • Quan: Divendres 19 de novembre de 2021
 • Obertura de les aules: 11 hores
 • Tancament de les aules i inici proves: 11.15 hores
 • Lloc: Carrer de l’Escar 1, 1a planta
Es convoca a les persones aspirants que no han acreditat adequadament estar en possessió del nivell B2 d’espanyol, a la realització de la prova corresponent segons les bases de la convocatòria.  Les persones aspirants convocades, fins al mateix dia de la prova de castellà (abans que aquesta comenci) podran efectuar la seva acreditació, segons consta al punt 4.6 de les bases de la convocatòria.

Important:
 • Per poder accedir a la realització de la prova, les persones convocades hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals (DNI / Passaport / Carnet de conduir)
 • Les persones aspirants hauran de signar un document d’autodeclaració (Declaració responsable covid-19).

Resultats Prova 1 – Coneixements

Resultats Prova 2 – Ofimàtica

Convocatòria – Llengua Catalana

Convocatòria – Llengua Castellana

 

 

Top