Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > PLA D’ACTUACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA Curs 2021- 2022

PLA D’ACTUACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA Curs 2021- 2022

 

 

Reunió CSSL 8 de setembre 2021

PLA D’ACTUACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA Curs 2021- 2022

Destaquem de les novetats i modificacions del Pla d’Actuació respecte al del curs 2020-2021

● En la franja de 8 a 9 del matí (acollida), es mantindrà l’assignació d’una educador/a de suport
per cada grup de convivència estable sempre que hi hagi 4 infants que requereixin el servei.
En el cas que el nombre d’infants sigui inferior, s’assignaran a un altre grup de manera
estable.
● Desapareixen les hores de suport COVID.
● En els espais de reunió i treball per al personal, les trobades podran ser presencials, garantint
mascareta, ventilació i distància.
● Es podrà dinar en un mateix espai sempre que es garanteixi la distància de seguretat d’1,5 m.
Quan no sigui possible, es faran torns de dinar o bé s’utilitzaran simultàniament espais
diferenciats.
● Es permet l’entrada de les famílies a les estances, complint les mesures de seguretat: només
un adult acompanyant, amb mascareta i procurant preservar la distància, amb un màxim de
3 famílies a l’estança simultàniament.
● En cas que l’adult vingui acompanyat amb un altre infant menor, aquest podrà accedir a
l’escola fins a la porta de l’estança.
● Segons el criteri de l’escola, es podrà fer ús de tovallola en situacions individuals de l’infant o
paper per ús col·lectiu.
● Respecte al calçat, el canvi queda supeditat al criteri de l’escola.
● Es podran convocar reunions amb famílies sempre que es mantingui el criteri de pertànyer al
grup estable de convivència i es respecti l’aforament que permeti el compliment de les
mesures sanitàries previstes: mascareta, distància, higiene i ventilació, i es puguin fer en
espais oberts i ventilats.
● En les trobades de famílies que es puguin fer en espais exteriors, es poden organitzar amb
diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups,
evitant aglomeracions i vetllant per l’acompliment de les mesures sanitàries establertes:
distància, mascareta, d’higiene i sense la possibilitat de menjar ni beure.

Es redueix la freqüència de rentat de mans per part de l’infant:

  • – A l’arribada al centre educatiu,
    – Abans i després dels àpats,
    – A l’anar al WC (infants continents)
    – Després de l’entrada de l’espai de joc exterior

Es mantindrà:

● Els grups de convivència per estança amb l’educadora tutora i educadora de suport segons
horari, sense compartir espais ni activitats entre grups.
● Recomanació de l’ús dels espais exteriors pel seu baix risc de transmissió del coronavirus.
● Sempre es podran utilitzar els espais comuns de manera sectoritzada (passadissos, SUM,
Jardí/pati) per a ús simultani de més d’un grup, garantint que no pugui haver contacte entre
ells, o ús per torns exclusiu per un grup.
● Proporcionar, si és possible, més d’un punt d’accés, per a l’entrada de les famílies a l’escola,
així com els punts de sortida.
● Dosificadors de solució de gel hidroalcohòlic a l’abast de les famílies en els punts d’accés de
l’escola.
● Accés a l’escola de forma graduada, per evitar aglomeracions en els espais d’accés.

En tot moment, s’ha d’assegurar una correcta ventilació de tots els espais del centre. És recomana un
mínim de 5 minuts cada mitja hora.

Es manté l’obligatorietat de la mascareta per part dels adults en tots els espais.

En cas de contacte estret amb positiu, i sent persona amb pauta completa o que hagi contret la Covid
en els últims 6 mesos, s’ha d’adreçar a alguna de les farmàcies indicades per fer test d’antígens
(negatiu, no he de romandre confinat, positiu, realització de PCR)

Aquí teniu adjunt l’enllaç que l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha passat amb la relació
de farmàcies autoritzades.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/

Es tracta d’un document viu, és a dir, pot estar subjecte a modificacions segons l’evolució pandémica
al llarg del curs.

Top