Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral (CSSL)

 

Avui ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de  RRHH, Equipaments Educatius i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i de l’altra  banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

 Informació sobre accidentabilidad laboral 

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals dels darrers mesos de 2020, tots de caràcter lleu.

 Situació actual lliurament pla de treball dels centres educatius

Se’ns informa que només un 32% dels centres municipals han lliurat el Pla de treball. S’ha fet un recordatori i molts centres no ho han enviat. S’estan fent visites d’assessorament als centres que ho han sol·licitats . Recordem als centres que en cas de dubte poden contactar amb el Servei de Prevenció per tal de fer-ne l’assessorament corresponent.
SPRL informa que s’ha fet arribar a les direccions dels centres educatius la documentació preparada per als/les coordinadors de Riscos Laborals on es detalla tota la informació que se’ls hi dóna en la reunió d’inici de curs i que donada la situació no es pot fer presencialment. S’ha rebut confirmació de la seva recepció per part de molts coordinadors PRL dels centres, tal i com es va demanar des del SPRL.

 Situació de les avaluacions de riscos laborals:

S’ha fet l’avaluació de riscos laborals de seguretat a l’institut  Rubió i Tudurí. S’ha planificat fer l’avaluació de riscos psicosocials de l’edifici del CEB, i es pretén fer també l’avaluació psicosocial de l’institut Lluïsa Cura.
Ens informen que  el Departament d’Educació està realitzant una prova per fer les avaluacions de riscos psicosocials en modalitat on-line per poder avançar en aquestes avaluacions i no quedin parades per la situació de la pandèmia.  El Servei de Prevenció està en contacte amb el Departament d’Educació per tal d’avaluar-ne l’eficàcia i la seva aplicació en centres municipals.
UGT demana la planificació de l’avaluació de riscos laborals a dos centres municipals, a l’institut Narcís Monturiol i a l’institut Ferran Tallada.
S’ha fet la petició per part de sindicats de realitzar una avaluació de riscos laborals a diferents llocs de treball de la seu del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Lliurament de material de Seguretat / EPIS: 

Laura Melchor, responsable de la unitat d manteniment i serveis generals d’equipaments educatius explica la situació del lliurament als centres. Es va rebre el material el dia 11 de gener, i s’ha començat a distribuir en funció de la grandària del centre .

Per part d’UGT s’ha demanat la informació sobre el lliurament del material de la darrera entrega. S’ha reclamat en diverses ocasions que el material no ha arribat a alguns centres, en alguns centres ha estat escàs i s’ha recordat que el material  ha de ser lliurat a tot el personal. Com també que s’ha de tenir en compte els riscos d’alguns col·lectius concrets com el d’Educació infantil i del PAE (els TEEI i el TEEE).
En relació a les entregues de material FFP2, les entregues que han rebut alguns centres municipals al mes de gener corresponen a un ajust que s’ha fet per el volum de treballadors de centres i per tenir disponible un estoc. Ens indiquen que no tenen en la seva planificació fer una entrega d’aquestes mascaretes a tot el personal de forma permanent.

UGT torna a insistir que les mascaretes higièniques que s’entreguen no és protecció suficient i en la necessitat de substituir les actuals mascaretes higièniques reutilitzables per mascaretes FFP2.
S’ha tornat  demanar una correcta planificació de les entregues i amb la quantitat suficient.
Des de SRPL es recorda que, en el cas de necessitar més material, els centres poden sol·licitar-ho per correu a: serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat

En relació a la dotació de mascaretes transparents per a personal i alumnat amb dificultats auditives, hem traslladat algunes incidències recollides en els diferents centres en relació a la qualitat d’aquestes mascaretes i a que no fan correctament la seva funció perquè s’entelen ràpidament. També els hi plantegem que es valori la dotació d’un altre tipus de mascareta que satisfaci les necessitats d’aquest col·lectiu.
Insistim en la necessitat de dotar de mascaretes FFP2 per a tot el personal dels centres educatius, ja que és l’opció recomanada per l’autoritat sanitària. En aquests moments el cost d’aquest tipus de mascaretes és més baix i per això sol·licitem una valoració econòmica.

 Torn obert de paraules:

– Personal vulnerable i treballadores embarassades:  
Ens informa el Servei de Prevenció que per tal de garantir les condicions de seguretat, en els casos de centres on hi ha personal vulnerable amb grau III i IV, es comproven si es poden complir les condicions determinades a l’informe d’adaptació del treballador i  si s’escau fer-ne una adaptació de lloc de treball.-Test PCR:
UGT demana l’estat de la realització dels tests als centres municipals.  Ens informen que encara s’estan realitzant i demanem que ens informin de la participació i resultats obtinguts .
Des d’UGT hem manifestat el nostre desacord amb la gestió realitzada per agafar les mostres del test, donat que no s’ha tingut en compte el personal que fa horari de tarda, ja que les mostres s’han realitzat pel matí. Se’ns ha explicat que en el moment de l’arribada de les mostres, es podia realitzar el test i guardar-ho en una nevera per al dia següent (que és quan venia el personal sanitari a recollir-ho). Ens hem queixat perquè aquesta informació no s’ha explicat ni a les direccions ni als professionals dels centres educatius, i hagués estat una solució per tal que més personal s’hagués pogut fer el test.

– Ventilació i baixes temperatures a espais: 
En les visites a centres aquests dies de gener hi ha centres que ens han manifestat que fa molt fred a les aules i la preocupació pel tema de la ventilació si no s’obren les finestres completament. Ho hem traslladat de nou a SPRL, qui ens ha informat que s’ha atès a les peticions de diferents centres i que hi ha en tràmit algunes actuacions, on la manca de ventilació natural ho requereix.
Hem tornat a consultar si estava previst fer alguna mesura de diòxid de carboni en centres municipals on hi pugui haver nombre elevat d’alumnes i amb condicions desfavorables de ventilació (no hi ha ventilació creuada en tallers, aules poc ventilades, etc.. ).

  • Des de SRPL se’ns informa que la setmana que van baixar tan les temperatures –i a dia d’avui- només es van queixar 4 o 5 centres per temes de temperatura.
  • Respecte a l’estudi de diòxid de carboni se’ns informa que no està previst, que ja es va fer un estudi a tota Catalunya on es va incloure dos centres per part del CEB sobre el tema de la ventilació creuada (quan trigava en ventilar) i  i és en el qual es basen. Insisteixen que si hi ha algun espai d’un centre educatiu, on es detecta que no ventila que se’ls hi faci arribar a al Servei de Prevenció i a l’àrea d’equipaments educatius, per tal de ser valorada per un/a tècnic/a. Es torna a comentar el cas de l’Escola del Mar i que afecta als llocs de treball del personal PAS. Des de RRHH se’ns informa que ja hi ha el requeriment per part d’Inspecció de Treball sobre aquest tema.

– Baixes / IT de llarga durada: 
En anteriors reunions es va tractar el tema de les baixes de llarga durada i des d’UGT hem preguntat quin és el procediment de comunicació al/la treballador/a quan es supera els 545 dies de baixa, període a partir del qual es produeix el canvi de pagador de l’empresa a la Seguretat Social o a la mútua (en el cas de ser accident laboral). Hem detectat que mentre es produeix aquest canvi –donat el volum d’avaluacions que té l’SGAM / Seguretat Social- existeix un buit on els treballadors poden estar un temps sense cobrar. Ens estem trobant amb casos, i el desconeixement del personal sobre què ha de fer. Des de RRHH se’ns informa que hi estan treballant.

 

Top