Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Tercera Reunió Grup Treball IMEB – Bressol

Tercera Reunió Grup Treball IMEB – Bressol

Tercera Reunió Grup Treball IMEB – Bressol

Aquesta és la situació: L’administració expressa clarament que el seu objectiu és que tothom pugui consolidar el seu lloc adquirint la condició de funcionari/ària de carrera i per aquest motiu s’ha de convocar una única categoria la qual englobi a tot el personal que tenen en plantilla a les escoles bressol amb nomenament d’interinatge. L’única categoria a la qual pot accedir tot el personal és la C1, ens traspassa les dades actualitzades del personal.L’explicació que dóna és que si convoca les places com A2 de les 560 persones interines (comptant els interinatges de programa) 355 persones no es podrien presentar i perdrien el seu lloc de feina. La categoria B no està desplegada per la Generalitat i de fer-ho trigaria anys, no obstant tenim al col·lectiu 70 persones que no es podrien presentar a la categoria B. A la categoria C1 tenen accés les 560 persones interines que treballen a les escoles bressol.


Volem que es generin llocs A2 perquè les 205 persones que tinguin la titulació, puguin promocionar i adquirir aquesta categoria dins les escoles bressol i que quedi el compromís per escrit. L’administració comenta que la promoció a altres llocs de l’Ajuntament, la tenim igual que altres col·lectius tant a llocs de l’Institut de Serveis Socials com a llocs de l’Administració en general, sempre i quan es tingui la titulació requerida.

Demanem que en el cas que més endavant la Generalitat desplegui la categoria B funcionarial, es pogués fer una habilitació del C1 al B i així podrien accedir totes les persones i demanem que quedi per escrit.

A totes nosaltres, ens agradaria que tothom es pogués presentar a una categoria A2, seria el més fàcil, però no és la realitat, perquè ha d’estar tothom inclòs.

Des de la UGT tenim clar els nostres objectius com a sindicat de classe i solidari. Essent coherent amb la nostra essència volem posar el focus en què ens uneix i no en el que ens separa, com companyes i companys hem conviscut i tenim el mateix dret a pertànyer amb igualtat de condicions (funcionals i retributives) i consolidar el lloc de feina tinguem la titulació que tinguem, per a nosaltres no hi ha treballadores de “classe A” ni de “classe B” hi ha companyes i companys que compartim i fem créixer els projectes a les nostres escoles.

Top