Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > UGT proposa: Dignifiquem l’Escola Bressol. Abaixem les ràtios. Canviem el Decret 282/2006.

UGT proposa: Dignifiquem l’Escola Bressol. Abaixem les ràtios. Canviem el Decret 282/2006.

 

 

 

 

Modifiquem el DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

 

Dignifiquem les ràtios a les Escoles Bressol.

Amb les ràtios actuals no es pot oferir un servei educatiu de  qualitat. Els nostres infants mereixen unes ràtios dignes per garantir el seu benestar.

 

0-1 1-2 2-3
Dinamarca 3 3 3
Holanda 4 5 6
Itàlia 6 6 6
Portugal 4 5 15
Espanya 8 13 20

Només Lituània i Xipre superen els 15 alumnes a la franja de 2 a 3 anys.

També cal remarcar que molts dels països europeus estableixen una relació entre alumes-professors, cosa que encara fa més punyent la diferència amb Catalunya. Marca el màxim d’alumnes per aula i al mateix temps el màxim d’alumnes per professor. De manera que si a una aula hi ha una ràtio màxima de 6 alumnes però una màxima de 3 alumnes per professor, en aquella aula, si s’omple, hi haurà dues mestres per sis alumnes.

En la taula que hem posat aquí, és el cas de Portugal en la franja de 2 a 3 anys. Hi ha 15 alumnes per aula, però a l’aula hi ha dues mestres.

Els efectes positius que pot tenir l’educació Infantil desapareixen quan la qualitat que ha d’aportar la relació entre l’adult i l’infant s’esvaeix per la massificació i ens aboca a una escola menys respectuosa amb les múltiples necessitats dels  nens més petits.

Aquestes ràtios mostren que no es creu en una escola Bressol integradora i que acompanyi el procés de maduració sinó que merament se la considera un magatzem fins arribar a l’edat d’escolarització i sense tenir present els nivells d’estrès a les aules tant dels infants com dels educadors/es.

Seria el moment que la societat s’adonés que l’escola Bressol pot ser cabdal en el desenvolupament maduratiu dels infants, en la millora de la sociabilització i en el futur procés d’aprenentatge basat en un present digne.

Els infants necessiten ràtios que vagin en consonància amb les recents descobertes de la neurociència que remarquen la  importància del benestar de l’infant, la satisfacció de les seves necessitats bàsiques que evitin l’estrés que pot alterar les seves connexions neuronals. Així mateix la importància de la emoció, de l’amor.  Cal tenir present que cada cop que entrem en una aula som un referent per als infants no únicament en allò que fem i diem, sinó també en allò que sentim i pensem.  Un adult sobredimensionat amb tantes criatures fins a quin punt pot garantir-ho pel conjunt dels infants al seu càrrec?

És per tot això i molt més que des de les escoles Bressol podem aportar a la maduració dels nostres infants que demanem a tots els grups parlamentaris catalans que treballin per a reduir les ràtios a les nostres Escoles Bressol.

Modifiquem el decret, disminuïm les ràtios a  nivell europeu.

Dignifiquem l’Escola Bressol.

Top