PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012

PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012   DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març). DOGC PDF

Curs Ofimàtica E-C2

Si vols presentar-te a la propera promoció interna del grup E a C2 aquesta notícia t’interessa!!   La UGT ha negociat amb el Centre de Formació i consultoria GESEM cursos d’ofimàtica 10634

RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100%

  RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100% Situacions en les que es cobrarà el 100% Justificants acreditatius Baixes mèdiques amb ingrés hospitalari Justificant oficial del centre sanitari, amb la data  d'ingrés Baixes mèdiques per: 1.    Intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari 2.    Intervenció quirúrgica sense ingrés Justificant oficial del centre sanitari, que justifiqui la intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari. Baixes mèdiques durant I'embaràs En sobre tancat, justificant del metge de capçalera o del ginecòleg Baixes mèdiques derivades de violència de

PREVISIÓ DE CALENDARI D’OFERTA PÚBLICA 2017 – Ajuntament de Barcelona

Calendari provisional oferta pública: Docents i Subalterns Categoria Núm.   places Data   previsió publicació bases (*) Data   previsió convocatòria (**) Data   previsió inici 1a.prova Data    previsió finalització Mestre   (A2) 106 Novembre/desembre 2018 Novembre/desembre 2018 Abril/maig 2019 Setembre 2019 Educador   Educació Especial C1 (laboral) 16 Gener 2019 Gener 2019 Maig 2019 Setembre 2019 Tècnic/a   Aux. Educació Infantil C1 (laboral) 10 Març / Abril 2019 Març / Abril 2019 Juny/juliol 2019 Gener/ febrer 2020 Professor/a   Ensenyament Secundari (A1) 117 Gener 2019 Gener 2019 Maig 2019 Setembre 2019 Professor/a   Tècnic/a FP (A2) 57 Novembre/desembre 2018 Novembre/desembre 2018 Abril/maig

OFERTA PÚBLICA PARCIAL 2017 – AJUNTAMENT DE BARCELONA

S’ha fet la publicació de 1911 places de l’oferta pública parcial de l’any 2017, acordada i negociada en la mesa general de negociació amb la nostra participació. Aquesta oferta prevista té com objectiu principal reduir la temporalitat, estabilitzar i consolidar la plantilla municipal que havia minvat reiteradament als darrers anys. Fonamentalment hem treballat tenint en compte la previsió de jubilacions i la reducció de la temporalitat del personal interí. Feu clic aquí per

TAULES RETRIBUTIVES PAS 2017

TAULES RETRIBUTIVES PAS 2017   SUBGRUP Sou Base Trienni Destinació C.Personal Exp. Professional C. Específic GRUP E 559,50€ 13,75€ 265,31€ 20,59€ 71,41€ 624,24€ GRUP C2 611,31€ 18,27€ 14 a 18€ 98,95€ 631,62€ GRUP C1 734,51€ 26,85€ 16 a 22€ 98,95€ 640,13€     * L’experiència professional s’atribueix al personal amb una antiguitat de 5 anys al Grup Municipal. El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell de lloc de treball desenvolupat en funció del grup de titulació. La determinació del nivell de cada lloc en el catàleg de lloc de treball: GRUP E --- 12 a 14 GRUP C2 — 14 a

PERMISOS I LLICÈNCIES

Resum de permisos i llicències realitzat per la nostra secció   PERMISOS PERMÍS DURADA   Matrimoni o inici de convivència  15 dies naturals consecutius que els   cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any a comptar des   de la data de casament o des de l’inici de la convivència (parelles de fet).    Matrimoni d’un familiar fins al segon grau   de consanguinitat o afinitat    1 dia si el matrimoni se   celebra dins del territori de Catalunya i 2