Última Edició Curs C2-C1 OFIMÀTICA

  Degut a  l’elevat número de inscripcions al curs de ofimàtica per la promoció de interna de  C2 a C1. Tornem a obrir el període de inscripcions per a una SEGONA EDICIÓ.   Us recordem que aquest curs consta d’una sèrie d’activitats d’informatives, de formació pràctica amb professorat altament qualificat i exàmens pràctics ( creats en base a altres convocatòries ja executades i segons el model utilitzat per l’Ajuntament).   L’ empresa GESEM té una alta

Curs coneixements promoció interna E-C2

Cafè amb ordinador

    Tal i com us vam informar, la UGT ha preparat un curs per totes aquelles persones que es presenten a la propera convocatòria per a la selecció per promoció interna especial de 60 places d’auxiliar de l’escala d’Administració General mitjançant concurs d’oposició. Amb aquest curs obtindreu tota la formació per superar la primera prova de coneixements que és obligatòria i eliminatoria i la tercera prova que és una entrevista per competències professionals

CURS PROMOCIÓ INTERNA DEL GRUP C2 AL GRUP C1

      UGT ha preparat un curs per a totes aquelles persones que es presenten a la propera convocatòria per a la selecció per promoció interna especial de 60 places d’administratiu/va de l’escala d’Administració General mitjançant concurs d’oposició de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest curs obtindreu tota la formació per superar la primera prova de coneixements que és obligatòria i eliminatoria. La primera prova consisteix en una prova tipus test de 12 temes, formada

Curs Ofimàtica E-C2

Si vols presentar-te a la propera promoció interna del grup E a C2 aquesta notícia t’interessa!!   La UGT ha negociat amb el Centre de Formació i consultoria GESEM cursos d’ofimàtica 10634

PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012

PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012   DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març). DOGC PDF

RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100%

  RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100% Situacions en les que es cobrarà el 100% Justificants acreditatius Baixes mèdiques amb ingrés hospitalari Justificant oficial del centre sanitari, amb la data  d'ingrés Baixes mèdiques per: 1.    Intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari 2.    Intervenció quirúrgica sense ingrés Justificant oficial del centre sanitari, que justifiqui la intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari. Baixes mèdiques durant I'embaràs En sobre tancat, justificant del metge de capçalera o del ginecòleg Baixes mèdiques derivades de violència de