Obertes Borses Docents Municipals

Borses obertes de personal docent per cobrir places vacants o substitucions en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació     Les borses romandran obertes fins que el nombre de candidats per a l'especialitat convocada sigui suficient per atendre els requeriments dels centres. Aquestes borses no influeixen a les persones que tenen dies treballats. BORSES DOCENTS

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS (Generalitat)

    Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2018-2019. Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2018 i finalitzaran el 31 d'agost de