CURS PREPARATORI TÈCNIC MIG AJUNTAMENT DE BARCELONA (A2)

CURS PREPARATORI TÈCNIC MIG AJUNTAMENT DE BARCELONA (A2)     Tal i com us havien avançat, i un cop publicat el temari de la part comuna, obrim el període d’inscripcions al nou curs de preparació del temari general de la categoria professional de l’Ajuntament de Barcelona inclosa en el subgrup de titulació A2. El Centre d’Estudis Financers és un centre especialitzat amb més de quaranta anys d’experiència en la preparació de cursos i màsters

Cobrament de l’estiu pel professorat interí i substitut

          Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de servei com a substitut fins al 30 de juny de 2018 en centres docents públics , rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2018.   La formació s’acreditarà  amb la presentació del document acreditatiu de la realització de la formació. abans del 31

Última Edició Curs C2-C1 OFIMÀTICA

  Degut a  l’elevat número de inscripcions al curs de ofimàtica per la promoció de interna de  C2 a C1. Tornem a obrir el període de inscripcions per a una SEGONA EDICIÓ.   Us recordem que aquest curs consta d’una sèrie d’activitats d’informatives, de formació pràctica amb professorat altament qualificat i exàmens pràctics ( creats en base a altres convocatòries ja executades i segons el model utilitzat per l’Ajuntament).   L’ empresa GESEM té una alta

Curs coneixements promoció interna E-C2

Cafè amb ordinador

    Tal i com us vam informar, la UGT ha preparat un curs per totes aquelles persones que es presenten a la propera convocatòria per a la selecció per promoció interna especial de 60 places d’auxiliar de l’escala d’Administració General mitjançant concurs d’oposició. Amb aquest curs obtindreu tota la formació per superar la primera prova de coneixements que és obligatòria i eliminatoria i la tercera prova que és una entrevista per competències professionals

CURS PROMOCIÓ INTERNA DEL GRUP C2 AL GRUP C1

      UGT ha preparat un curs per a totes aquelles persones que es presenten a la propera convocatòria per a la selecció per promoció interna especial de 60 places d’administratiu/va de l’escala d’Administració General mitjançant concurs d’oposició de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest curs obtindreu tota la formació per superar la primera prova de coneixements que és obligatòria i eliminatoria. La primera prova consisteix en una prova tipus test de 12 temes, formada

Curs Ofimàtica E-C2

Si vols presentar-te a la propera promoció interna del grup E a C2 aquesta notícia t’interessa!!   La UGT ha negociat amb el Centre de Formació i consultoria GESEM cursos d’ofimàtica 10634