Certificats d’anglès dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

          El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents: Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) Nivell B2 del MECR Nivell C1 del MECR Termini: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) al 23 de novembre de 2018 Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h) Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 29 de novembre

PREVISIÓ DE PLACES DE PROPERES CONVOCATÒRIES (Generalitat)

  A l´espera de la pròxima mesa sectorial amb el Departament, per tal de distribuir les places de la convocatòria, us avancem la previsió d´oposicions que hi ha. Aquestes places podrien augmentar-se en el cas de que s´aprovin pressupostos i es puguin afegir les places de reposició.   Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total 590 Cos de professors d’ensenyament secundari (sense FP) 0 2.946 0 2.264 2.321 7.531 590 Cos de professors d’ensenyament secundari (només FP) 759 0 427 0 0 1.186 591 Cos de professors tècnics d’FP 642 0 361 0 0 1.003 592

FORMACIÓ PROGRAMACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES

Un any més i amb el mateix esperit de formar, gaudir, aprendre i compartir, l’equip d’UGT es posa en contacte amb vosaltres per oferir-vos noves accions formatives. Comencem el curs 2018-19 oferint-vos formació en l’àmbit de la preparació de la programació de les unitats didàctiques. Ja podeu fer la sol·licitud del curs que us interessi, feu la inscripció el més aviat possible, ja que les places són limitades. FORMACIÓ PROGRAMACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES Els cursos

CURS PREPARATORI TÈCNIC MIG AJUNTAMENT DE BARCELONA (A2)

CURS PREPARATORI TÈCNIC MIG AJUNTAMENT DE BARCELONA (A2)     Tal i com us havien avançat, i un cop publicat el temari de la part comuna, obrim el període d’inscripcions al nou curs de preparació del temari general de la categoria professional de l’Ajuntament de Barcelona inclosa en el subgrup de titulació A2. El Centre d’Estudis Financers és un centre especialitzat amb més de quaranta anys d’experiència en la preparació de cursos i màsters

Cobrament de l’estiu pel professorat interí i substitut

          Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de servei com a substitut fins al 30 de juny de 2018 en centres docents públics , rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2018.   La formació s’acreditarà  amb la presentació del document acreditatiu de la realització de la formació. abans del 31