PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012

PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012   DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març). DOGC PDF

8 DE MARÇ. MILIONS DE RAONS PER ATURAR-NOS

  Convoquem aturades de 2 hores en els centres de treball #8MEnsplantem!! Per tal d’organitzar el bon funcionament dels centres s’ha establert dues franges d’aturades (segons les jornades del personal): TORN MATÍ: de 11:30h a 13:30h TORN TARDA: de 15h a 17h   I exigim: Incrementar els salaris i en especial els més baixos, i l’SMI. Eliminar la contractació precària basada en la temporalitat i la parcialitat. Plans d’igualtat com a veritable eina per

RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100%

  RESUM BAIXES. SITUACIONS EN LES QUE ES COBRARÀ EL 100% Situacions en les que es cobrarà el 100% Justificants acreditatius Baixes mèdiques amb ingrés hospitalari Justificant oficial del centre sanitari, amb la data  d'ingrés Baixes mèdiques per: 1.    Intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari 2.    Intervenció quirúrgica sense ingrés Justificant oficial del centre sanitari, que justifiqui la intervenció quirúrgica amb ingrés hospitalari. Baixes mèdiques durant I'embaràs En sobre tancat, justificant del metge de capçalera o del ginecòleg Baixes mèdiques derivades de violència de

ampliacions de borses de bressol- subcomissió borsa bressol 15febrer18

Ahir dijous 15 de febrer del 2018 les delegades de UGT vam assistir a la reunió Comissió de Borsa de bressol celebrada a l’IMEB. UGT i CCOO vam acordar els següents punts amb l’administració: Ampliació Borsa Educador/a Escola bressol Actualment, l'Imeb, es troba a 20 persones per exhaurir la borsa de suplències per escoles bressol. Donada aquesta situació, es portarà a terme l'ampliació d'aquesta borsa a 255 persones. Això vol dir que

PREVISIÓ DE CALENDARI D’OFERTA PÚBLICA 2017 – Ajuntament de Barcelona

Calendari provisional oferta pública: Docents i Subalterns Categoria Núm.   places Data   previsió publicació bases (*) Data   previsió convocatòria (**) Data   previsió inici 1a.prova Data    previsió finalització Mestre   (A2) 106 Novembre/desembre 2018 Novembre/desembre 2018 Abril/maig 2019 Setembre 2019 Educador   Educació Especial C1 (laboral) 16 Gener 2019 Gener 2019 Maig 2019 Setembre 2019 Tècnic/a   Aux. Educació Infantil C1 (laboral) 10 Març / Abril 2019 Març / Abril 2019 Juny/juliol 2019 Gener/ febrer 2020 Professor/a   Ensenyament Secundari (A1) 117 Gener 2019 Gener 2019 Maig 2019 Setembre 2019 Professor/a   Tècnic/a FP (A2) 57 Novembre/desembre 2018 Novembre/desembre 2018 Abril/maig

Taules retributives 2017 – Bressol

TAULES RETRIBUTIVES 2017 Soubase Triennis Destinació (21) Comp. Especf.Docents A2 847,82 € 35,48 € 418,49 € 681,03 € 1 .Retribucions bàsiques: sou i triennis: Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles,estan compromesos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries. 2.Retribucions complementàries: Complement de destinació. La determinació de nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball. El de bressol és el destí 21. 3. Retribucions complementàries: Complement

OFERTA PÚBLICA PARCIAL 2017 – AJUNTAMENT DE BARCELONA

S’ha fet la publicació de 1911 places de l’oferta pública parcial de l’any 2017, acordada i negociada en la mesa general de negociació amb la nostra participació. Aquesta oferta prevista té com objectiu principal reduir la temporalitat, estabilitzar i consolidar la plantilla municipal que havia minvat reiteradament als darrers anys. Fonamentalment hem treballat tenint en compte la previsió de jubilacions i la reducció de la temporalitat del personal interí. Feu clic aquí per