Publicació de mèrits del concurs-oposició Mestre/a de l’Ajuntament de Barcelona

   Us informem que s'ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona (Oferta pública) l'anunci amb els resultats de la valoració provisional del mèrits corresponents al concurs oposició de mestres. Aquí teniu l'enllaç.  S'ha obert un termini de 10 dies hàbils (del 3 al 16 de juny, ambdós inclosos) per presentar possibles al.legacions. Un cop finalitzat el termini esmentat i resoltes les reclamacions, es farà pública la llista definitiva de puntuacions finals

Resum de la reunió del Comité de Seguretat i Salut Laboral IMEB 02/06/2020

  Resum de la  reunió de Comitè de Seguretat i Salut Laboral que acabem de mantenir amb l’IMEB, sobre el document de Pla de restabliment de les Escoles Bressol. Des de la  UGT hem expressat que no estem d'acord amb l'obertura de centres 0-3 quan la principal mesura preventiva a fase 2 enfront de la COVID-19 és el distanciament de seguretat de 2 metres i amb els infants d’entre 1 i 3

La UGT demana a les direccions que no obrin els centres

Davant el despropòsit del Departament d’Educació que, sotmès a pressions de caràcter econòmic i social i sense tenir en compte l’opinió i la salut dels seus professionals en cap moment, ha decidit utilitzar els territoris de fase 2 com a conillets d’índies, us volem fer arribar les nostres consideracions. Continua llegint

La UGT de Catalunya expressa el seu desacord en la decisió precipitada de l’atenció als infants de 0-3 anys en els centres educatius

La UGT de Catalunya reclama que els infants i les treballadores i els treballadors de les escoles bressol siguin tractats igual dins de tot el territori en qüestions de seguretat i la salut. La instrucció publicada per la Generalitat deixa a decisió de cada administració local, centre privat o escola d’àmbit autonòmica, la decisió d’aquelles mesures específiques i concretes per garantir la seguretat i la salut mitjançant uns Plans que han

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius

      Us informem que el Departament d’Educació ha publicat el Pla d’Obertura i les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius. Tal i com es diu a les instruccions: “els centres d’una titularitat diferent a la de la Generalitat de Catalunya determinaran els seus propis procediments per a fer efectiva la normativa vigent en aquesta matèria”. Per tant, caldrà fer una adaptació de les instruccions per als centres de titularitat

Propostes del Currículum FP Negociades – Mesa Sectorial FP (21 maig 2020)

Avui 21 de maig ens hem reunit al Departament d’Educació en la mesa sectorial d’FP per a tractar la reforma curricular de l’FP. Des de la UGT volem manifestar que hem negociat i aconseguit canvis significatius de la proposta inicial. Hem lluitat molt perquè en aquesta situació tan complicada aquesta reforma no es tirés endavant obligatòriament, carregant encara més de treball a tots els professionals dels centres educatius. Per fi, avui, dia 21

El Conseller d’Educació anuncia la reobertura dels centres educatius i autoritza obrir les escoles bressol

Davant la notícia del Conseller Bargalló del Departament d’Educació sobre la reobertura dels centres 0-3 quan entrem a la “Fase 2” UGT-IMEB-CEB hem demanat a l’IMEB que ens convoqui a una reunió per poder expressar de tots els nostres neguits davant la incoherència i com nosaltres veiem el despropòsit de la notícia des d’un punt de vista de l’emergència sanitària, pedagògic i prevenció de la salut laboral. Com es pot garantir