Reunió grup treball municipal i Comitè d’empresa CEB – 23juliol2020

Ahir 23 de juliol es va celebrar la reunió de plantilles on van assistir d'una banda membres de RRHH del Consorci d’Educació de Barcelona, i per l'altra els representants sindicals que conformen el grup de treball i el comitè d'empresa del CEB. En l'ordre del dia es van tractar els següents punts: Plantilla curs 2020-2021 RRHH informa que estan treballant en l'elaboració de les plantilles, tot just han enllestit les d'infantil i

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB – 21juliol2020

      Ahir ens vàrem reunir els delegats i les delegades de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci d'Educació de Barcelona, amb el següent ordre del dia:  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius i Informació avaluacions mèdiques personal vulnerable. Us fem un resum de les qüestions tractades: Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius: RRHH CEB explica que els centres tenen fins al

Mesa sectorial d’Educació 20 de juliol de 2020 – Departament d’Educació

LA LLUITA PER UN HORARI DEL PROFESSORAT MÉS RACIONAL I FLEXIBLE CONTINUA! El Departament intenta fins l’últim moment menystenir el Parlament i ampliar les hores depermanència del professorat de Secundària. La UGT reivindica per a totes les persones treballadores un horari de 32 hores setmanals,és a dir de 4 dies laborals de 8 hores. L’horari lectiu del professorat que hem reivindicat permanentment és el de 18 hores per a secundària i 23 hores per

Procés oposicions Escola Bressol – Mesa General 17juliol20

        Avui s'ha celebrat la Mesa General i us informem que el calendari del procés selectiu corresponent a la categoria d'Educació Escola Bressol es determinarà al mes de setembre/octubre 2020, una vegada analitzades les especificitats de la categoria en matèria de titulació i grup de classificació.   Quan tinguem més informació us la farem saber.

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA OPOSICIONS MESTRES

    Us informem que s'ha publicat la llista definitiva del concurs oposició de mestres de l'Ajuntament de Barcelona. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/mestrea La llista definitiva s'ha ponderat en: 60% la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i un 40% de l’obtinguda en la fase de concurs. A partir d'aquest moment, s'obre el termini per presentar documents i certificacions originals, de vint dies naturals des de la publicació de les puntuacions. Les pràctiques es realitzen al centre d'origen per tots/es aquells/es candidats/es que ja estiguin treballant, i obtindran

Oposicions Tècnic/a Especialista Educació Infantil (TEEI) – Generalitat

    Us informem que ja ha sortit publicada la convocatòria d'oposició de TEEI de la Generalitat. A continuació podeu trobar informació d'aquest procés selectiu concurs oposició del personal Laboral Fix Tècnic/a Especialista en Educació Infantil Categoria C1 del Departament d'Educació.  BASES:   Enllaç bases  PLACES TOTAL PLACES: 756 PLACES OP17: 380 (19 places reservades a participants amb discapacitat reconeguda). MÈRITS: Titulacions acadèmiques rellevants pel lloc de treball Formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb tasques pròpies de la categoria.