Publicació resultats test de coneixements opos subaltern/a

Avui s’ha publicat el quadernet i el solucionari de la primera prova de la convocatòria per a l’accés a 82 places de subaltern/a –mitjançant concurs oposició lliure- de l’Ajuntament de Barcelona (enllaç). Durant la segona quinzena de setembre està previst que es publiqui els resultats de la prova, així com també que es porti a terme la realització de la 2a prova (català) i de la 3a prova (castellà). Quadernet

121 PLACES DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

        Ja estan publicats els resultats de la tercera prova del procés d'oposició de les 121 places de la categoria de Mestre/a de l'Ajuntament de Barcelona, realitzada els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2019. Trobareu també la informació a la pàgina web d'oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona    (enllaç).  Us informem que, en el cas de voler presentar una reclamació, el procediment és presentar una instancia genèrica   (enllaç)  

Publicació a la gaseta la disposició referent a les reduccions de jornada

Com us vam informar a l'assemblea, l'administració volia modificar les compactacions de les reduccions de jornada, per tal que la persona que s'acull a una reducció de jornada per cura del seu fill o filla reduís la jornada en hores treballades i no pas en dies al centre. Des d'UGT, hem aconseguit que aquesta mesura s'aturi pel curs 2019-2020, així podreu seguir gaudint de la compactació de jornada en cas de reducció i nosaltres com

HORARIS DE JULIOL – BRESSOL

Després de la negativa per part de RRHH de l'IMEB a revisar els horaris de juliol enviats al centres de les escoles bressol, avui la UGT ha denunciat a la Mesa General de Seguiment de Conveni a l'Ajuntament de Barcelona, sobre horaris especials l´incompliment de la reducció horaria al mes de juliol. Estudiant els casos que ens heu fet arribar sobre aquest tema, el que hem detectat és que, efectivament nosaltres

HORARIS DE JULIOL PER LES PERSONES QUE FAN REDUCCIÓ DE JORNADA – BRESSOL

Ahir ens vam reunir amb l'administració per negociar, entre d'altres temes, els horaris de juliol que han de fer les persones que fan reducció de jornada, tant un terç com la meitat de jornada. Pel que fa aquestes persones que fan reducció de jornada, tant per les tutores com per les substitutes, els horaris queden establerts de la següent manera: El personal educador amb reducció de jornada per conciliació, redueix mitja hora

INFORMACIÓ JUBILACIÓ

En relació a l’allau de consultes que ens heu fet arribar relatives a la jubilació parcial dels empleats municipals i la campanya de recollida de signatures que s’està duent a terme, volem fer les següents aclaracions: 1. La UGT, com la resta de sindicats, portem lluitant pel reconeixement de la jubilació parcial des de fa molts anys. Fruit d’aquesta lluita vam aconseguir el reconeixement en el nostre Acord de condicions laborals en el seu punt vuitè,

Publicació Criteris d’Avaluació i Correcció i la designació del membres dels tribunals Opos Mestres Ajuntament

        S'han publicat els Criteris d'Avaluació i  Correcció i la designació del membres dels tribunals de les diferents especialitats del procés d'oposició per a les 121 places de Mestres de l'Ajuntament de Barcelona. Ho podeu consultar a la web d'oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona

INFORMACIÓ BORSA DE SUBSTITUCIONS BRESSOL

Avui hem tingut una reunió amb l'administració perquè ens donés informació sobre l'examen que es va fer per accedir a la borsa de treball per fer substitucions a les escoles bressol de l'Ajuntament de Barcelona. La nota de tall ha estat a partir d'un 5,93 i amb aquesta nota han pogut accedir 462 persones que quedaran endreçades dins la llista per nota,en el cas d'empat, es revisarà el currículum tenint en compte els mèrits aportats. Podeu consultar els aprovats de la prova de