Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió grup treball municipal i Comitè d’empresa CEB – 23juliol2020

Reunió grup treball municipal i Comitè d’empresa CEB – 23juliol2020

Ahir 23 de juliol es va celebrar la reunió de plantilles on van assistir d’una banda membres de RRHH del Consorci d’Educació de Barcelona, i per l’altra els representants sindicals que conformen el grup de treball i el comitè d’empresa del CEB.

En l’ordre del dia es van tractar els següents punts:

  1. Plantilla curs 2020-2021

RRHH informa que estan treballant en l’elaboració de les plantilles, tot just han enllestit les d’infantil i primària, i ara començaran a treballar les de secundaria. El criteri per determinar la plantilla necessària per al curs 2020/2021, és el mateix que en el curs anterior. La dotació que s’està calculant de més forma part d’una dotació especial amb motiu de l’estat sanitari actual pel COVID-19, però que en tot cas, la plantilla base segueix sent la mateixa que en el curs anterior.

  1. Reforços curs 2020-2021

S’informa que el total de docents a contractar per al proper curs és de 31 professionals, dividits entre 22 docents de primària i 9 de secundària.

La dotació final ha estat determinada per la instrucció que el Departament ha fet arribar als centres educatius, i on únicament és en les etapes educatives obligatòries, on s’ha proporcionat aquesta dotació de més.

Tots aquells grups que superin en nombre d’alumnes, 25 en el cas de primària, i 30 en el cas de secundària, podran dotar-se de docents que reagrupin a aquests alumnes i crear un nou grup. Cada centre decideix de quina especialitat vol els reforços. El centre pot triar i a finals d’agost ho ha d’enviar al CEB per poder fer els corresponents nomenaments.

Com a dada final, s’informa que tots els centres amb formació dins de l’etapa educativa obligatòria, rebrà un total de docents d’entre 0,5 a 2,5 professors de més.

UGT pregunta per la dotació en relació al personal de suport educatiu, amb motiu de l’COVID-19 i l’aplicació de el Decret de inclusiva, RRHH contesta que a dia d’avui, encara s’està treballant, i que en principi s’ampliarà la dotació d’educadors d’educació especial, així com és molt possible que s’incorpori la figura de l’integrador social en ordinària en alguns centres. Els càlculs no estan tancats encara.

  1. Nomenaments juliol personal interí

El personal que compta amb els requisits per a poder tenir un nomenament extraordinari pel mes de juliol (haver treballat un mínim de 6 mesos i al menys un dia a l’últim trimestre) se’ls hi ha fet el nomenament extraordinari. La formació l’hauran de justificar a l’octubre. El CEB posarà a la pàgina web perquè es pugui fer el tràmit.

En referència a les llistes de substituts ens informen que les tenen actualitzades (són les que han fet servir per la confecció de plantilles) i que  intentaran penjar-les a la web la setmana vinent.

  1. Retorn 60% paga extra 2013

Tal com s’havia anunciat pel Departament, RRHH confirma l’abonament del 60% de la paga del 2013 a la nòmina del mes de juliol a tot el personal que està en actiu.

En el cas d’aquelles persones que ja no tinguin relació laboral amb el CEB, se’ls notificarà per escrit per informar-los de l’abonament, i que proporcionin les dades bancàries necessàries perquè es pugui procedir a l’abonament de la paga al mes d’octubre.

Es recorda que l’import de la paga correspon al 2013 en tots els seus conceptes.

  1. Documents inici de curs

S’informa que ja estan disponibles els documents d’inici de curs 2020/2021 dins l’accés a portal de centres del Departament d’educació. Per poder disposar de la contrasenya necessària d’accés, des de la direcció de centre educatiu s’ha hagut de donar d’alta a tot el personal adscrit al centre.

Els professionals que no puguin entrar, hauran de notificar-ho a la direcció del seu centre perquè se’ls hi doni d’alta a l’aplicació de Gestió d’Usuaris d’Altres Centres (GUAC).

  1. Teletreball

La part social pregunta per aquest tema i com s’arbitrarà. De moment, RRHH explica que no tenen cap notícia al respecte. Comenta que segurament, des del Departament d’Educació, hi estaran treballant (si es confina un grup, o un centre o tots) però de moment no hi ha res per escrit. RRHH comenta que si la part social té alguna aportació li podem fer arribar i seran tingudes en compte.

La part social comenta que, quan va sol·licitar aquest punt a l’ordre del dia, feia referència a les eines que està aportant l’Ajuntament de Barcelona per poder fer teletreball i no tan al que dóna el Departament d’Educació per a dur-lo a terme.

  1. Comissions de treball de l’Annex CEB a l’Acord Municipal

Per petició de CGT, s’ha inclòs aquesta petició perquè hi ha comissions que no emanen de l’acord de condicions del conveni Marc i no haurien de ser només de la comissió paritària de seguiment, sinó del grup de treball, com podria ser la comissió de borses o la d’igualtat. RRHH proposa que hauria de ser una persona per cada sindicat i que s’enviï un correu amb les persones que haurien d’anar a cada comissió. Per part de CCOO, UGT i CATAC comentem que farem la consulta pertinent a la nostra secció i els hi farem saber.

  1. Torn obert de paraules

– La part social pregunta per com sabrà la gent que ha aprovat les oposicions de Mestres en quin centre ha d’anar a fer les pràctiques. RRHH CEB explica que la gent que ja està treballant es queda a fer el període de pràctiques al mateix centre. Mentre que als funcionaris nous se’ls avisarà per correu electrònica. S’avisarà des de RRHH CEB també als interins. La majoria ho sabrà la setmana vinent però un petit percentatge serà a finals d’agost, que és quan s’acabarà de tancar tot.

– Des UGT demanem i reclamem l’aplicació de la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona signada amb data 6 de juliol, relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona, ​​al personal d’educació, en igualtat de condicions que la resta de personal municipal. En el punt on es fa referència al personal vulnerable, la incorporació serà voluntària fins al 14 de setembre, en el cas de el personal docent, PAE i el personal propi del CEB no s’està aplicant.

La resposta de RRHH del CEB és que els llocs essencials, on és necessària la presència física del treballador, no és possible la seva aplicació, i que la instrucció exclou tot aquell personal adscrit a centres.

Des d’UGT s’insisteix que s’apliqui a tot el personal municipal i que s’atengui la demanda urgentment amb el personal del punt d’atenció del CEB, el personal vulnerable està havent d’anar a treballar de forma presencial des del mes de maig.

-UGT denuncia la negativa per part del CEB  de realitzar les proves de PCR al personal d’educació, tot i tenir l’aprovació manifestada de l’Ajuntament de Barcelona qui no té cap inconvenient en fer-les.

A tot el personal municipal se li realitzarà un prova serològica per a determinar l’existència del virus COVID-19 prèviament abans de la seva incorporació física als seus llocs de treball per motius de seguretat. A tots menys als professionals dels centres educatius, col·lectiu que curiosament, qui està més exposat a contagis i a contagiar, a causa de l’exercici del seu treball amb grups nombrosos de persones, en espais reduïts, i molts d’ells sense màscares ni distàncies de seguretat.

Des d’UGT avisem que denunciarem aquesta situació tant a l’Alcaldia, com a les gerències del CEB i de l’Ajuntament de Barcelona, ​​posant en coneixement també a tota la plantilla. La resta de forces sindicals s’uneixen a la demanda i a les accions proposades.

-UGT demana informació en relació a les negociacions que s’estan duent a terme en els CRPs de la ciutat de Barcelona. Se’ns ha informat que s’està pretenent no aplicar els acords signats i encara vigents entre la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, ​​on la dotació de les plantilles dels CRPs serien proporcionalment dotades de el 50% de cadascuna de les administracions.

Aquest mes de juliol, la dotació que correspondria a l’Ajuntament de Barcelona ​​es pretén cobrir únicament amb personal de la Generalitat i del CEB i no de l’Ajuntament de Barcelona. Això suposa la pèrdua de 8 vacants municipals.

RRHH contesta que les competències educatives corresponen a la Generalitat, i que en base a això, fins i tot existint un acord entre les dues administracions, la futura dotació està pendent per determinar de quina administració serà, ja que el tema està en procés judicial.

Des d’UGT insistim que no entenem la negativa de dotar aquest any als CRPs amb personal municipal i que informarem i denunciarem aquest tema a l’Ajuntament.

Top