Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB – 21juliol2020

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB – 21juliol2020

 

 

 

Ahir ens vàrem reunir els delegats i les delegades de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona, amb el següent ordre del dia:  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius i Informació avaluacions mèdiques personal vulnerable. Us fem un resum de les qüestions tractades:
 • Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius:
RRHH CEB explica que els centres tenen fins al dia 23 de juliol per a entregar a la inspecció educativa un pla d’actuació bàsic i provisional per a l’obertura de centres al setembre. Aquest pla recull aspectes d’organització pedagògica que han de contemplar la situació actual de la pandèmia però ha d’incloure mesures en cas de confinament parcial o tancament del centre.
El pla també contempla aspectes d’organització de grups, professionals i espais, horaris i gestió d’entrades i sortides, mesures de prevenció i protecció personal, actuació en cas de detecció de possibles casos amb COVID-19, Pla de ventilació neteja i desinfecció, i d’altres recomanacions generals i comprovacions que els centres hauran de tenir en compte per a l’obertura al setembre.
Com la situació de la pandèmia és canviant, el Pla d’organització haurà de preveure possibles brots i possibles escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu o de tot, en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre.
Segons les instruccions establertes pel Departament d’Educació es dotarà amb un “reforç Covid” des de setembre i fins al 31 d’agost de 2021 als centres. De moment, per als centres municipals hi ha una dotació de 31 persones més de personal docent (en funció del nombre d’alumnes per grup).

RRHH CEB comenten que el material EPIs es lliurarà des del Consorci d’Educació a tots els centres educatius, segurament serà a finals d’agost.

 • Informació d’avaluacions mediques de personal vulnerable:

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals està treballant en la valoració de casos vulnerables, d’acord amb “el procedimento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 D de 8 de junio de 2020”.

Les dades aportades pel Servei de Prevenció són les següents:

 • Hi ha un total de 527 casos de persones vulnerables i 138 persones que no han contestat encara al qüestionari. S’ha contactat amb les direccions dels centres on hi treballa aquest personal per tal que es doni l’avís que cal fer-se en un temps determinat. Si no es respon el formulari es consideraran que no són vulnerables.
 • De les valoracions obtingudes la informació extreta és la següent:
  • S’han realitzat 290 valoracions i estan realitzant-se la resta, 237.
  • De les realitzades, 225 són persones que poden anar presencialment amb les mesures de seguretat establertes, sense necessitat d’adaptació del lloc de treball.
  • Hi ha 61 persones vulnerables que poden anar a treballar presencialment però amb mesures específiques de seguretat.
  • S’han trobat 4 casos que només poden fer teletreball. Al setembre s’ha de valorar si el lloc de treball ho permet. Com la situació organitzativa als centres pot canviar caldrà valorar-ho de nou abans de la incorporació al setembre.
  • Treballadores embarassades: faran totes teletreball. Des de SPRL ens han comentat que a finals del mes d’agost es posaran en contacte amb totes aquestes treballadores per valorar cada cas particular.
 • Torn obert de paraules
– UGT ha preguntat pel personal de suport a les aules, segons el Decret d’Inclusiva, del quan no tenim constància sobre com s’aplicarà als centres municipals. Des de RRHH han comentat que el Departament d’Educació ha dit que tots els centres tindran una Tècnic/a Especialista Educació Infantil (TEEI), fet que els centres municipals ja tenen. Respecte als Tècnics/es Especialistes Educació Especial (TEEE), també es va dir que es posaria un reforç d’un/a educador/a per centre d’educació especial. S’haurà de veure com es concreta aquest reforç en les plantilles del curs vinent.
– UGT ha demanat al Cap de Recursos Humans del CEB si sabia quan es publicarien les instruccions d’inici de curs. Precisament ahir a la tarda es van publicar les instruccions d’inici de curs 2020-21 (aquí teniu l’enllaç al document), on consta que el professorat de secundària d’instituts i EOI passa a fer 24h de permanència, però el professorat de secundària que està a les escoles d’adults es manté en 28h. Estem pendents que l’administració ho revisi.
– Respecte al personal de la categoria de subaltern, s’ha convocat una borsa d’urgència amb la gent que ha aprovat l’oposició (el concurs – oposició encara no està resolt) i no està treballant actualment, donat a que no saben quanta gent s’incorporarà al setembre, segons els casos de vulnerables i la situació de pandèmia. Aquesta borsa d’urgència serà per donar cobertura de l’1 al 13 de setembre, i fins que no estigui finalitzat el procés d’oposició de les 82 places de la categoria de subaltern. El personal vulnerable del PAS podrà acollir-se a la incorporació voluntària del 14 de setembre que s’estableix a les instruccions de l’Ajuntament de Barcelona.
– No es disposa d’informació sobre la obligatorietat de mascareta en grups estables. Es demana dotar al professorat de mascaretes FFP2 i també de pantalles de protecció facial.
– UGT fa la demanda al SPRL del seguiment de les mesures de prevenció en el Pla d’acció preventiva als centres.
– A la seu del CEB, la majoria fa teletreball excepte aquells serveis essencials com l’oficina d’atenció a l’usuari que han d’anar presencialment.
Es comenta el cas de l’oficina d’atenció, tot i que es compleixen les mesures de seguretat caldrà revisar l’aforament d’ocupació del personal que està treballant a la planta baixa, segons la distribució establerta pel servei de prevenció.
Top